پروژه های حوزه تخصصی حکمرانی عصر دیجیتال

/پروژه های حوزه تخصصی حکمرانی عصر دیجیتال

آزمون وسع و رتبه بندی اقتصادی خانوار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه شبیه ساز اصلاح یارانه بنزین (انرژی یار)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

تدوین طرح ساماندهی واردات تجهیزات متصل و هوشمند

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

تدوین برنامه تهران هوشمند

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران