پاسخ شیوع COVID-19: اولین ارزیابی از تغییرات تحرک در ایتالیا پس از قفل شدن

اقدامات کاهش دهنده به عنوان یخشی از تلاش ها برای پاسخ به بیماری کرونا بی سابقه بوده است. یک چالش مهم در این وضعیت ارزیابی کمی تاثیر مداخلات غیر دارویی مانند محدودیت های جابجایی و فاصله اجتماعی ، برای درک بهتر کاهش جریان جابجایی، تغییرات جابجایی فردی و تأثیر بر الگوهای ارتباط است. این مقاله یک تجزیه و تحلیل اولیه در ایتالیا است، جایی که اپیدمی COVID-19 قبلاً یک سری محدودیت های بی سابقه و تشدید در سفر و تحرک فردی شهروندان را برانگیخته است.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع