همه‌گیری جهانی ویروس کرونا و گزینه‌های پیش روی در عرصه بین‌المللی

قرار گرفتن ایران در فهرست قربانیان اصلی ویروس کرونا به همراه قرارگیری در فهرست تحریم‌های ظالمانه آمریکا، به درهم تنیدگی مسأله دامن زده است. این گزارش حاوی پنج گزینه‌های پیش روی ایران در عرصه بین‌المللی در شرایط بحران است شامل:
۱- دیپلماسی رسانه‌ای
۲- استفاده از امکانات مالی و تجهیزاتی سازمان‌های بین‌المللی
۳- پیشنهاد تشکیل گروه ۱+۴ متشکل از چین، ایتالیا، ایران و کره‌جنوبی به اضافه سازمان بهداشت جهانی
۴- گسترش همکاری با اتحادیه اروپا
۵- استفاده از دیپلماسی سلامت برای کاهش و مدیریت تنش با آمریکا

همه‌گیری جهانی ویروس کرونا تهدیدی جدی را متوجه سلامت و امنیت جامعه جهانی کرده است؛ تهدیدی که بواسطه شدت و گستره ارتباطات انسانی و مراودات اقتصادی در جهان امروز مرزی نمی‌شناسد. قرار گرفتن ایران در فهرست یکی از قربانیان اصلی ویروس کرونا در کنار دشواری واردات مواد اولیه، داروها و تجهیزات پزشکی بواسطه تحریم‌ها، کشورمان را با مسئولیتی خطیر مواجه کرده است؛ مسئولیتی که انجام صحیح آن منوط به شکل‌گیری یک عزم ملی و همکاری همه‌جانبه تمام دستگاه‌های اجرایی و به‌طور مشخص، دو وزارتخانه خارجه و بهداشت و نهاد بانک مرکزی است. باید توجه داشت که سیاست مؤثر گاه در پس زمینه و بدون هیاهو اجرا می‌شود و در صورت انتخاب گزینه‌ها و راهکارهای هوشمندانه، حتی می‌توان از تهدیدات این چنینی نیز فرصت ساخت.

تاریخ انتشار اولیه:۲۰ فروردین ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع