نشست های حکمرانی در عمل

/نشست های حکمرانی در عمل

۱. فرامتن برجام با حضور دکتر شجاعی زند

۲. آسیب شناسی سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران

۳. آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی در ایران

۴. اقتصاد سیاسی پسابرجام

۵. انتخابات و بازتعریف کنشگری و سیاست‌ورزی در ایران

۶. انتخابات ایرانی

۷. فرصت‌ها و تهدیدهای توافق بانک مرکزی و FATF

۸. نقش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فرآیند سیاست‌گذاری کشور

۹. تاریخ تحلیلی برنامه‌ریزی در ایران (۱)

۱۰. تاریخ تحلیلی برنامه‌ریزی در ایران (۲)

۱۱. نیمرخ اجتماعی کودتای نافرجام ترکیه

۱۲. دینامیک جمعیت ایران

۱۳. اقتصاد ایران

۱۴. قرارداد نفتی IPC

۱۵. تعارض منافع و مبارزه با فساد

۱۶. مروری بر بیش از یک دهه تجربه تدوین سیاست‌های کلان در ایران

۱۷. حکمرانی نفت ایران

۱۸. سازوکار ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با دولت، تجربه «جامعه یاوری فرهنگی»

۱۹. خیریه‌های دانش‌بنیان در ایران؛ تجربه بنیاد آلاء

۲۰. اقتصاد سیاسی بحران بانکی

۲۱. اقتصاد سیاسی بخش سلامت

۲۲. تنظیم‌گری بین المللی زیست محیطی: بررسی ابعاد سیاستی و حقوقی کنوانسیون پاریس

۲۳. فرآیند تقلیدپذیری در خط‌مشی گذاری عمومی ایران

۲۴. ارزیابی حکمرانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران

۲۵. جامعه‌شناسی اقتصادی مهاجرت: ابعاد اقتصادی- اجتماعی مهاجرت در کشور ایران

۲۶. مرور ادبیات اقتصاد سیاسی کسری بودجه

۲۷. تجربه نگاری اصلاح قانون نفت

۲۸. ‌نقش قوانین و مقررات در بحران صندوق‌های بازنشستگی

۲۹. رفراندم ترکیه و ضرورت‌های حاکمیتی

۳۰. چالش‌های نظام جامع رفاهی در ایران؛ با نگاهی به وعده‌های حمایتی نامزدهای انتخابات ۹۶

۳۱. اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

۳۲. تجربه نگاری تدوین قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت

۳۳. بحران مالی و آرامش در اقتصاد کلان، بررسی کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت»

۳۴. نقشه راه اصلاح نظام اداری

۳۵. بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور

۳۶. چالش نرخ بهره در اقتصاد ایران

۳۷. برنامه پنج‌ساله توسعه صنایع بالادستی نفت، تحلیل و ارزیابی

۳۸. بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی

۳۹. نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

۴۰. حکمرانی و سلامت؛ معرفی مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در ایران

۴۱. نگاهی ساختاری به صنعت سینمای ایران؛ ارزیابی سیاست پژوهانه از وضعیت سینما

۴۲. انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

۴۳. آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

۴۴. دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

۴۵. الزامات بسته نجات نظام بازنشستگی کشور

۴۶. الزامات تشکیل وزارت انرژی

۴۷. آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

۴۸. الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

۴۹. تحریم و فروش نفت

۵۰. الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

۵۱. اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری

۵۲. دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی جمهوری اسلامی ایران

۵۳. بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

۵۴. سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

۵۵. نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

۵۶. اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

۵۷. مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی

۵۸. چرا برخی قوانین مجلس کارآمد نیست؟

۵۹. نقش جرائم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت‌های آن برای ایران

۶۰. حکمرانی صنعت گاز ایران

۶۱. چالش های تامین مالی تولید

۶۲. استخراج رمز ارز، تهدید یا فرصت؟!

۶۳. «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد» تنظیم قوانین کسب و کارهای آنلاین (با تمرکز بر تاکسی‌های اینترنتی)

۶۴. مجلس نمایندگان یا مجلس قانون گذاران؟

۶۵. ملزومات پیاده‌سازی مالیات بر مجموع درآمد

۶۶. لایحه تجارت:‌ ضعف تدوین کنندگان یا جهل منتقدان؟

۶۷. سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری

۶۸. الگوی مطلوب تامین مالی نظام آموزش و پرورش

۶۹. مسئله شناسی و سازوکار حل مسائل در حکمرانی آموزش و پرورش

۷۰. عملیات بازار باز