نسخه بخش خصوصی برای بودجه ۱۴۰۰‬

//نسخه بخش خصوصی برای بودجه ۱۴۰۰‬

سالم‌ترین و بهترین شیوه تامین مالی دولت، مالیات است چون منجر به تورم نمی‌شود. حال اگر مالیات‌ها و عوارض، کفاف هزینه‌ها را ندهد، بعدا جامعه و فعالان اقتصادی باید در ابعاد وسیع‌تر و به‌صورت ظالمانه‌تر در قالب تورم و بیماری هلندی هزینه بدهند.

لینک یادداشت کامل:
https://www.asretolied.ir/1399/09/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع