نتایج پایش محیط کسب‌وکار در بهار ۹۹ منتشر کرد: بهبود شاخص ملی محیط کسب‌وکار در دوره کرونا

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۹ از رسیدن عدد این شاخص به ۶.۰۱ (نمره ۱۰ بدترین ارزیابی است) حکایت دارد که مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۹۸ با میانگین ۶.۰۵) است.

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران صورت می‌گیرد برای فصل بهار امسال منتشر شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجوداینکه شیوع کرونا به نامساعد شدن محیط کسب‌وکار دامن زده است؛ بازهم وضعیت نهایی شاخص محیط کسب‌وکار نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل بهبودیافته است.

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۹ از رسیدن عدد این شاخص به ۶.۰۱ (نمره ۱۰ بدترین ارزیابی است) حکایت دارد که مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۹۸ با میانگین ۶.۰۵) است.

این ارزیابی بیانگر آن است که ازنظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت برخی مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۹ تا حدودی مساعد شده است. عدد شاخص در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۵۹ درصد مساعدتر شده است. لازم به ذکر است که این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از مؤلفه‌های پیمایشی (۲۸ مؤلفه) و داده‌های مؤلفه‌های آماری (۴۲ مؤلفه) به نسبت ۸۰ و ۲۰ محاسبه‌شده است.

در بهار ۱۳۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

*بهترین و بدترین استان‌ها کدم‌اند؟

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۳۹۹، استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و کرمان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های آذربایجان غربی، زنجان و مرکزی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی‌شده‌اند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در طرح در فصل بهار معادل ۳۵.۵۷ درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (۴۰.۳۴ درصد)، با کاهش تقریبی ۵ واحدی مواجه شده است.

ازآنجایی‌که شیوع ویروس کرونا، تمامی فعالیت‌های اقتصادی در این فصل را تحت تأثیر قرار داده بود، در این دوره، فعالان اقتصادی با امتیاز میانگین ۷.۱ میزان تأثیر این ویروس بر کسب‌وکار خود را ارزیابی کردند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص‌ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش‌شده‌اند.

همچنین در فصل بهار ۱۳۹۹، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (۸.۵۵) هرمزگان (۸.۴۴)، خوزستان (۸.۱۵) و خراسان شمالی (۸)، بیشترین مقدار و در استان‌های سمنان (۵.۷۶)، قم (۵.۸۵)، زنجان (۵.۹۳) و مرکزی (۵.۹۸)، کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی‌شده‌اند.

تاریخ انتشار اولیه: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۷ مرداد ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع