چالش های خدمات اطلاع رسانی مرتبط با بحران کووید-۱۹

نویسندگان: حسن اشرفی ریزی ، زهرا کاظم پور 

وقوع حوادث و بحران ها یکی از چالش های اساسی کشورهامی باشد. آنچه در این خصوص مهم می باشد، شیوه برخورد مدیران ارشد، متخصصان و نیز مردم در برخورد با آن چالش،تعیین کننده وضعیت آینده آن بحران خواهد بود. بیماری همه گیرکووید-۱۹ در سراسر جهان، در حال گسترش است و تا۳۰ مارس۲۰۱۹ تعداد ۱۹۹ کشور، از جمله ایران البته این آمار به شدت درحال افزایش است را مبتلا و درگیر کرده است. طبق آمار جهانی،نرخ مرگ و میر ۳/۴ درصد برای این بیماری ثبت شده است. تابه امروز هیچ واکسن یا داروی ضد ویروسی موفقیت آمیزی برایعفونت های کرونا ویروس نوین-۲۰۱۹ از نظر بالینی تأیید نشدهاست. بنابراین پیشگیری و کنترل عفونت و رعایت اصول بهداشتیتوسط عموم مردم در اولویت می باشد.اما این توصیه ها بایددرست و متناسب با نیاز متخصصان و عموم مردم باشد. بنابراین،یکی از اولین نیازهای افراد در زمان بحران ها از جمله کروناویروس، کسب اطلاعات معتبر برای تصمیم گیری دقیق میباشد.متخصصان مراقبت سلامت برای پیشگیری، تشخیص، درمان وتوانبخشی بیماران و نیز مردم عادی با هدف افزایش دانش مرتبطبا کرونا ویروس به جستجوی اطلاعات می پردازند. اما خدماتاطلاع رسانی در شرایط بحران کرونا ویروس به دلایل مختلف دچارچالش هایی است که این ناشی از پیچیدگی پدیده اطلاعات واطلاع رسانی است که در این مقاله این چالش ها مورد بررسی قرارمی گیرد:

چالش تنوع رسانه ها: مهم ترین رسانه های اطلاع رسانی در بحران کرونا ویروس رسانه هایی مانند تلویزیون،رادیو،رسانه های اجتماعی،ماهواره، وب لاگ ها، وب سایت ها، پیامک های سازمانی و فردی و نیز صحبت های رودرو افراد میباشند.این تنوع رسانه ها مردم را دچار سردرگمی کرده است؛ چرا که یک مطلب از زبان رسانه های مختلف به صورت های مختلف بیان می شود و قدرت تصمیم  گیری مناسب را از عموم مردم سلب می نماید.

تاریخ انتشار اولیه: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

 

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع