برگزاری نخستین جلسه هیئت موسس انجمن توسعه مشارکت عمومی-خصوصی ایران

//برگزاری نخستین جلسه هیئت موسس انجمن توسعه مشارکت عمومی-خصوصی ایران

دولت‌ها در مسیر توسعه زیرساخت‌ها با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود منابع و عدم کارایی بهینه به دلیل رویکردهای بروکراتیک مواجه هستند. از نشانه‌های این معضل طولانی شدن اجرای طرح‌های زیرساختی، استفاده غیر بهینه از زیرساخت‌های موجود، کیفیت پایین ارائه خدمات و استهلاک بالا نام برد. از این حیث با ایجاد بستر مناسب برای ورود بخش خصوصی در این طرح‌ها می‌توان از منابع مالی، تخصص و نوآوری بخش خصوصی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها استفاده کرد.
برای نیل به این مهم تشکل‌های غیردولتی می‌توانند در چند سطح با نهادهای حاکمیتی همکاری نمایند که در بالاترین سطح همکاری، طرفین یکدیگر را به عنوان بخش‌های لازم و ملزوم در فرایند توسعه و دستیابی به اهداف و دیدگاه‌های مشترک می‌بینند و سازمان‌های مردم‌نهاد، فرصت و امکان کافی دارند تا در تنظیم قوانین و برنامه‌ریزی سیاست‌ها و فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت کرده و به حسن اجرای قوانین نیز نظارت کنند.

بنابراین پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف اقدامات اولیه لازم برای تشکیل انجمن را از تابستان ۱۳۹۵ آغاز نمود و در تابستان ۱۳۹۷ موفق به اخذ موافقت اولیه تاسیس انجمن از وزارت کشور گردید. لذا نخستین جلسه هیئت موسس «انجمن توسعه مشارکت عمومی- خصوصی ایران» در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۷ تشکیل شد. در این جلسه اعضای هیئت موسس آقایان علی عبدالعلی‌زاده، محمدرضا رستمی، سیدمناف هاشمی، محسن رجایی، علی ملکی، محسن روحانی‌نژاد، علی‌رضا خیری و حبیب نعمتی حضور یافته و پیش‌نویس اساسنامه انجمن را بررسی کردند.

اهداف ترسیم شده در پیش‌نویس اساسنامه عبارت‌اند از:
۱. معرفی مزایای گسترش مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های کشور
۲. مطالبه‌گری از بخش دولتی و عمومی برای واگذاری امور به بخش خصوصی
۳. کمک به ایجاد سرمایه اجتماعی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی
۴. ایجاد پایگاه برای اعضا به منظور بهره‌مندی از خرد جمعی در تسهیل توسعه مشارکت بخش خصوصی
۵. تعامل، گفتگو و ارتباط مستمر دولت، بخش خصوصی و دیگر ذی‌نفعان در جهت توسعه مشارکت عمومی-خصوصی