مشکل هزار و یکم/سیاستگذاری اقتصادی پس از کرونا چه مسیری پیش رو دارد؟

نویسنده: داود سوری/ اقتصاددان

سخت بتوان در شرایط فعلی تفاوتی میان دولت‌ها و جوامع از نظر شیوه برخورد با بیماری کرونا پیدا کرد. آنچه در چهارگوشه عالم شاهد آن هستیم، چه در سطح دولت‌ها و چه در سطح جوامع کیفیت یکسان و تقریباً مشابهی داشته، از این‌رو نمی‌توان چندان بین وضعیت ایران با سایر کشورها از نظر برخورد با این بیماری و تبعات آن تفاوتی قائل شد. با این حال آنچه وضعیت ایران را متفاوت ساخته، فقدان چابکی در برخورد سریع و قاطع با این بیماری در دوره شروع و البته نحوه حل مسائل اقتصادی در فضای پیش آمده است. موردی که شاید اگر با مدیریتی هوشمندانه تدبیر شود، از حجم تاثیرات این بیماری واگیر بر اقتصاد ایران بکاهد یا اینکه بر حجم مشکلات کشور بیفزاید. آنچه قطعی است نیاز اقتصاد به دخالت مفید و موثر و هوشمندانه دولت در برخورد با شرایطی است که متغیرهای کلیدی و ساختاری را از بین برده و وضعیتی نامعین، پرریسک و بحرانی را به اقتصاد و همه بازیگران آن تحمیل کرده است.

بدترین رکود

متاسفانه در شرایطی که اقتصاد جهانی یکی از بدترین رکودهای چند دهه اخیر خود را تجربه می‌کرد، پدیداری بیماری کرونا هم وضعیت خاصی را بر جهان اقتصاد تحمیل کرده است. از این جنبه ما هم چندان متفاوت از سایر کشورهای دنیا نیستیم و خواهی‌نخواهی بیماری کرونا محدودیت‌هایی بر تعاملات میان‌فردی وضع می‌کند که باعث کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. چنین کاهشی ابتدا از بخش‌هایی نظیر خدمات آغاز می‌شود اما رفته‌رفته این موج کاهش فعالیت‌ها سایر بخش‌های اقتصاد را هم درمی‌نوردد. بنابراین قابل انتظار خواهد بود که سطح تولید و خلق ثروت به کلی پایین بیاید و مساله توزیع درآمد هم مطرح شود.

این موج پیش از همه، گروه‌های دستمزدبگیر را متاثر خواهد کرد و سپس با سطح فشار پایین‌تر سراغ دیگر گروه‌ها نیز خواهد رفت. روی هم رفته کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی مساله مشترک ما و همه کشورهای دنیا خواهد بود. اما فراتر از بحران کرونا ما با مشکلی عمده در داخل مواجهیم و آن اینکه طی یک سال اخیر در ادامه محدودیت‌هایی که روی فروش نفت داشتیم با کاهش قیمت نفت هم روبه‌رو شده‌ایم. البته می‌توان احتمال داد این کاهش قیمت واجد تاثیری مستقیم برای ما نباشد چراکه ما پیش از این هم امکان فروش نفت را نداشته‌ایم. با این حال این مساله روی قیمت فرآورده‌ها و مشتقات نفتی که معمولاً در حوزه صادرات ما به عنوان کالای نفتی مطرح هستند مانند محصولات پتروشیمی تاثیرگذار خواهد بود. علت این تاثیرگذاری هم به کاهش سطح فعالیت‌های بین‌المللی برمی‌گردد که باعث می‌شود عمده خریداران محصولات غیرنفتی ما هم متاثر شوند و تقاضا برای این محصولات کاهش پیدا کند و ما ضربه ببینیم.

تاریخ رصد: ۶ مهر ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع