مدیریت انتشار بیماری در شبکه چند لایه

نویسنده: دکتر رسول رمضانیان

ما در مقاله‌ای به بررسی انتشار (یک رفتار، یک ویروس و …) در بستر اجتماعی شبکه چند لایه پرداخته‌ایم (https://www.researchgate.net/publication/265052043_Diffusion_of_Innovations_over_Multiplex_Social_Networks).

🔷 وقتی می گوییم شبکه اجتماعی چند لایه، منظور چیست؟ همه ما در چندین شبکه اجتماعی با هم در ارتباط هستیم، شبکه اجتماعی خانوادگی و اقوام، شبکه اجتماعی همکاران، شبکه اجتماعی خریداران یک سوپرمارکت و …
🔷 اگر یک شبکه چند لایه به ما بدهید، ما می توانیم بگوییم که قطع کردن کدام یالها (یعنی مثل تعطیلی کدام خط مترو) در اولویت است.
🔷 در این مقاله با توجه به جمعیت اولیه مبتلا، و احتمال انتقال، و نوع شبکه چندلایه، یک آستانه محاسبه شده است که اگر در صورتیکه مقدار جمعیت اولیه و یالهای شبکه و احتمال انتقال از آستانه کمتر باشد، همه گیری متوقف شده و کل اعضای شبکه را درگیر نخواهد کرد.
🔷 برای کرونا نیاز است که مقادیر اولیه (جمعیت اولیه، احتمال انتقال و شبکه چند لایه) را مشخص کنیم تا بتوانیم آستانه را محاسبه کنیم.
چای داغ: یک توصیه سیاستی این است که هر چه سریع‌تر پارامترهای کلیدی مثل احتمال انتقال و ساختار شبکه تعامل اجتماعی تخمین‌زده شود تا امکان تحلیل‌های سیاستی بهینه فراهم شود.
🔷 اما بطور کلی به هر ترتیبی که بتوانیم لایه های شبکه اجتماعی را ضعیف کنیم، موفق تر خواهیم بود. اگر در یک شبکه اجتماعی مذهبی مسجد عضو هستید، اگر به یک کافه می روید و … این مکان ها مثل هاب عمل می کنند، از رفتن به هاب های خودداری کنید.

توصیه سیاستی: این یعنی این‌که جای‌گزینی هاب‌هایی با درجه تماس پایین (مثل خرید از بقالی محلی) به جای حضور در هاب‌های با تماس بالا (مثل خرید از هایپرمارکت) خودش یک قدم مهم در کاهش درجه اتصال شبکه است. در همین راستا، برداشتن موقت طرح ترافیک و تشویق مردم به استفاده از خودروهای کوچک (ماشین شخصی یا تاکسی) به جای وسایل حمل و نقل عمومی شلوغ برای سفرهای ضروری می‌تواند یک قدم باشد.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع