مدل‌سازی شیوع کرونا در ایران

 نویسنده: حامد قدوسی

مقاله مجید عینیان و حمیدرضا تبرایی را می‌توانید این‌جا بخوانید.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.27.20045849v1.full.pdf

تا جایی که من خواندم ساختار بنیادی مقاله شباهت زیادی به اسلایدهای مشایخی/آقایی و مقاله رحمانداد/غفارزادگان دارد و تا حدی از مدل SEIR الهام گرفته است ولی روابط ریاضی در مقاله عینیان/تبرایی به شکل تصریح‌شده‌تری بیان شده است.

خلاصه حرف: بدون یک دوره نسبتا طولانی قرنطینه و تفکیک اجتماعی یا تست کردن وسیع قضیه به سختی قابل مدیریت است. ولی حسن مقاله این است که در چند صفحه نسبتا کوتاه دینامیک این رفتار را نشان داده است.

پیش‌نهاد تکمیلی: به نظرم ما در قدم بعدی مقالاتی لازم داریم که آر-نات را از مبانی خرد و مدل‌سازی سطح فردی استخراج کند و تنوع جغرافیایی و امثال آن را در تحلیل وارد کند. مدل‌های مبتنی بر شبکه و مدل‌های عامل-محور شاید برای این‌ کار مناسب‌تر باشند.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع