مدرسه توسعه پایدار

مدرسه توسعه پایدار، یک دوره آموزشی خاص و هدفمند است، که اولین برنامه آن با عنوان «مدرسه زمستانی توسعه پایدار» در بهمن و اسفند ۱۳۹۶ برگزار شد

معرفی

مدرسه توسعه پایدار، یک دوره آموزشی خاص و هدفمند است، که اولین برنامه آن با عنوان «مدرسه زمستانی توسعه پایدار» در بهمن و اسفند ۱۳۹۶ برگزار شد. این مدرسه، تلاش دارد مخاطبان خود را با دنیای توسعه پایدار و تاثیرات آن بر حوزه های مختلف علم و کسب و کار آشنا کند و مفاهیم مرتبط با این حوزه و تحولات جهانی مرتبط با آن را به ایشان عرضه کند.

توسعه پایدار، به طور خلاصه اجماع بشریت است از تجربه ها و درس آموخته های چند قرن توسعه اقتصادی و تک بعدی. در یک دهه اخیر، عبارت توسعه‌پایدار یا Sustainable Development بسیار به گوشمان رسیده است؛ حالا دیگر همه چیز دارد متاثر از این پارادایم می شود؛ پیدایش مفاهیمی نظیر بنگاه های پایدار، شهرسازی پایدار، مهندسی پایدار، آموزش پایدار، مصرف پایدار، و زندگی پایدار مثالهایی از این اثرگذاری است.

هدف

بسیاری از فعالین مرتبط با حوزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمانها در بخش های مختلف دولتی، خصوصی، مردم نهاد، با مفاهیم پایه ای این حوزه آشنایی ندارند و نیازمند یادگیری در این فضا هستند و در عین حال آموزشهای دانشگاهی کشور نیز این محتوا را به ایشان عرضه نمی کند. «مدرسه توسعه پایدار»، قصد دارد تا ضمن آشنایی مخاطبان خود با ابعاد مختلف مفهوم توسعه پایدار، بخشی از خلاء محتوای بومی مورد نیاز کشور را برای علاقه مندان، فعالین اجتماعی و اقتصادی و سیاست گذاران، تامین کند. در حقیقت، در حوزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمانها اندک تجربه‌های آموزشی موجود کشور نیز، غالبا مبتنی بر متون ترجمه ای و نگاه وارداتی هستند که در مقام عمل، برای مخاطبان خود و نیز مصالح عمومی جامعه ایرانی، نمی توانند راهگشا باشند.

محتوا

از ویژگی های مدرسه توسعه پایدار شریف، ارتباط تنگاتنگ محتوای ارائه شده در آن، با سوابق مشاوره ای و پژوهشی مدرسین و تسهیل‌گران در داخل کشور و نیز بهره گیری از تجارب بین المللی در حوزه آموزش برای توسعه پایدار (ESD) در جهت ارائه محتوایی اثربخش است؛ به شکلی که سعی شده در این دوره فشرده، مخاطبین بتوانند ره توشه ای موثر برای فعالیت در حوزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها کسب کنند.

از سوی دیگر مدرسه توسعه پایدار شریف، یک دوره ترجمه ای نیست و برای مباحث ارائه شده در آن، برنامه ریزی و طراحی بومی صورت گرفته است تا مخاطبان بتوانند ضمن اطلاع از تجارب و دانش بین المللی، به شکل ملموس تری با مسائل توسعه پایدار در ایران مواجه شوند. دنیای امروز، درگیر مسئله آموزش توسعه پایدار است و ما سعی داریم در برنامه های مختلفی که ذیل این مدرسه تعریف می شود، یکی از الگوهای موفق آموزشی توسعه پایدار را شکل دهیم که حتی در سطح بین المللی نیز حرف برای گفتن و الگوبرداری داشته باشد.

شیوه اجرا

در سطح بین المللی، تحقیقات گسترده ای راجع به چگونگی ارائه اثربخش مباحث مرتبط با توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمانها، در جریان بوده و هست. مدرسه توسعه پایدار، تلاش دارد که با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در این حوزه، از شیوه های تدریس سنتی و ناکارآمد فاصله بگیرد. لذا ما در مدرسه توسعه پایدار سعی کرده ایم یک فضای تعاملی، و همراه با مشارکت جمعی در تحلیل محتوا و مباحث، و انجام تمرین های گروهی جهت تعمیق آموخته ها را به کار بگیریم.

یک نکته مهم در مورد «مدرسه توسعه پایدار» این است که شرکت کنندگان نیز با مشارکت فعال خود و حتی شاید ارائه یک مطلب کوچک، در تامین محتوای مدرسه مشارکت خواهند داشت و از این طریق کمک می کنند که مدرسه به هدف اصلی خود یعنی «آموزش اثربخش برای توسعه پایدار» مبتنی بر متودولوژی های تعاملی آموزش دست یابد.

سرفصل های آموزشی

به طور کلی دوره های مدرسه توسعه پایدار، حاوی سرفصلهای زیر می باشند. البته بسته به مخاطبان و زمان برگزاری دوره، ممکن است در جزئیات، و تجارب و نمونه های مورد بررسی(Case Study)، تفاوت هایی ایجاد شود.

  • دریچه ای به توسعه پایدار

مباحثی از قبیل آشنایی با چیستی و چرایی توسعه پایدار، تاثیرات مفهوم توسعه پایدار بر دنیا و فرصت های جدید کسب و کار و تحصیل در این حوزه، آشنایی با مسائل پیچیده و بده بستان ها(Trade-Offs) در توسعه پایدار، صورتبندی مسئله توسعه پایدار در مقیاس محلی، آشنایی با اهداف جهانی توسعه پایدار و ملاحظات بومی مرتبط با آن، معرفی برخی معاهدات مهم جهانی مرتبط با توسعه پایدار، و پاره ای مباحث منتخب دیگر در توسعه پایدار

  • توسعه پایدار در فضای کسب و کار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

مباحثی از قبیل آشنایی با مفاهیم پایداری سازمانی (Corporate Sustainability) و مسئولیت اجتماعی سازمانها(CSR)، گزارش دهی پایداری/مسئولیت اجتماعی بر اساس استاندارد جهانی GRI، رویکردهای اجتماعی در بازاریابی، مدیریت روابط و مشارکت با ذی نفعان، کارآفرینی اجتماعی، همکاری ها و مشارکت های بین بخشی جهت توسعه پایدار

  • توسعه پایدار و ایران ما

نگاهی به مسائل و مخاطرات منتخب امروز ایران در حوزه توسعه پایدار، بررسی «پازل تحقق توسعه پایدار»، نگاهی به رویکردها و ملاحظات مرتبط با ارزش‌ها و شاخصه های فرهنگی بومی در مسیر توسعه پایدار

  • تمرین و پروژه گروهی در رابطه با مسائل توسعه پایدار

هر دوره از مدرسه، شامل تمرین ها و پروژه های کوچک گروهی است که به تعمیق یادگیری و خودآموزی مباحث، یاری خواهد رساند. مشارکت فعال شرکت کنندگان در این بخش ها، به اثربخشی فرآیند یادگیری و هم آموزی کمک خواهد کرد.

مدرسین و تسهیل گران مدرسه

مدرس و تسهیل گر اصلی دوره، آقای هامون طهماسبی، دانشجوی دکترای دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و موضوع رساله ایشان بر موضوع آموزش توسعه پایدار و CSR متمرکز بوده است. او علاوه بر تجارب در حوزه مشاوره مدیریت و کار با سازمانهای بزرگ و کوچک، در زمینه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها به انجام کار پژوهشی، مشاوره ای و آموزشی می پردازد. ارتباط با فضای سازمان های مردم نهاد و فعالیت های اجتماعی، به ویژه در حوزه محیط زیست، بخش دیگری از سوابق مرتبط ایشان است.

همچنین، در هر دوره از مدرسه توسعه پایدار، بسته به ترکیب مخاطبان و شرایط زمانی، از حضور تسهیل گرانی از میان  مسئولین واحدهای مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی، کارآفرینان اجتماعی، فعالین اجتماعی، مدیران سازمانهای دارای تجربه در حوزه توسعه پایدار و نیز سایر اعضای پژوهشکده سیاست گذاری برای مشارکت در ارائه ها بهره گرفته خواهد شد.

پژوهش

محتوا و شیوه آموزش مدرسه توسعه پایدار، در ارتباط نزدیک با آخرین دستاوردهای پژوهشی حوزه آموزش برای توسعه پایدار است. این ارتباط نزدیک با پژوهش و نیز سوابق اجرایی و مشاوره ای مدرسین و تسهیل گران، کمک خواهد کرد که مدرسه همواره از نظر علمی به روز باقی بماند و بتواند خدمتی با کیفیت و در تراز اول به مخاطبان خود عرضه نماید.

اطلاع رسانی و ترویج

مدرسه توسعه پایدار در حال حاضر از طریق الف)وبسایت sdschool.ir و ب)کانال تلگرامی @sdschool با مخاطبان خود در ارتباط است. در آینده و با کسب تجربه و تجهیز تیم مدرسه، برنامه انتشار محتواهای آموزشی و ترویجی مرتبط از طریق نشریات تخصصی، مجلات پژوهشی، کنفرانس ها و … نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برنامه های آینده

مدرسه توسعه پایدار قصد دارد در چند سال آینده به معتبرترین مرجع آموزشی در حوزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمانها در کشور تبدیل شود. این مدرسه، در طول سال، چهار مدرسه فصلی(بهاره، تابستانه، پاییزه و زمستانه) با طول متوسط هر کدام یک ماه برگزار می کند.

در عین حال برای تسهیل حضور علاقه مندان شهرستانی نیز دوره های فشرده آخر هفته‌ای تدارک دیده است. برگزاری نشست ها و رویدادهای آموزشی رایگان مرتبط با اهداف مدرسه نیز از دیگر فعالیت هایی است که برای آن پیش بینی شده است.

مدرسه همچنین قصد دارد که به مرور با به بکارگیری شیوه های دیگر آموزش برای توسعه پایدار نظیر «یادگیری از طریق خدمت» (service learning)، و یا تمرکز بر مباحث خاص و پر مخاطب از حوزه توسعه پایدار، برنامه ها و قالب های آموزشی خود را تنوع ببخشد.