طرح ملی پیمایش نوآوری ایران

//طرح ملی پیمایش نوآوری ایران

نقش و جایگاه بنگاه‌ها در نظام ملی نوآوری و نیز اهمیت آن‌ها در توسعه اقتصادی کشورها توجه ویژه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران را به سمت خود معطوف ساخته است. همین موضوع باعث شده تا سیاست‌گذاران تصمیماتی جهت‌دهنده و تسهیلگر در راستای پیشبرد اهداف نوآورانه در بنگاه‌ها اتخاذ نمایند. بر همین اساس در کشورهای مختلف، نهادهای متولی حوزه علم و فناوری و یا مراکز آماری با برگزاری برنامه‌ها و طرح‌هایی مانند «طرح ملی پیمایش نوآوری» می‌کوشند تا وضعیت فعلی نوآوری در شرکت‌ها و سازمان‌ها را ارزیابی کرده و مهم‌ترین موانع پیشروی فعالیت‌های نوآورانه در نهادهای مذکور را شناسایی نمایند تا با استفاده از اطلاعات به دست آمده، بتوانند سیاست‌گذاری‌های مؤثرتر و هدفمندتری داشته باشند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف در راستای مأموریت خود مبنی بر ارتقای ظرفیت‌های نوآورانه و فناورانه در کشور، گذار به اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری اقدام به اجرای طرح ملی پیمایش نوآوری در میان بنگاه‌های کشور نموده است. هدف اصلی این طرح تقویت هوشمندی سیاستی از طریق پیمایش رفتار و عملکرد نوآورانه بنگاه‌ها در حوزه‌های منتخب است تا از این طریق دلالت‌های سیاستی به منظور هدایت و جهت‌دهی فعالیت‌های نوآورانه در سطح بنگاه‌ها استخراج و برنامه‌های سیاستی مقتضی تدوین و اجرا شود.

سایر اهداف این طرح عبارت‌انداز:
• شناخت بهتر سیاست‌گذاران از جریان نوآوری در کشور و برنامه‌ریزی مناسب برای آینده
• شناخت بهتر مدیران از وضعیت نوآوری در شرکت خود
• شناسایی عوامل تعیین‌کننده نوآور
• شناسایی عوامل محدودکننده نوآوری
• طرح‌ریزی نوآوری در بخش‌های جدید
• ارزیابی روندها

کارفرما

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری – معاونت سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی

سال آغاز و پایان پروژه

۱۳۹۳-۱۳۹۵

همکاران

دکتر علی ملکی، سعیدحسین رفیعی، اسماعیل عبدی، سعید سلیمانی، سید علیرضا طباطبایی، زهرا محمدهاشمی، عباسعلی کارشناس، عباسعلی احمدیان، فهیمه بهزادی، سمیه فروغی، حامد حاجی‌پور، سعید امینی، صبا سمنگان، علیرضا ناصری، محمد اسماعیل‌زاده، امیرعلی کریمی

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع