طرح تاسیس آکادمی وزرا

//طرح تاسیس آکادمی وزرا

دولت و حکومت، پدیده‌ای مدرن، چند وجهی و در زمره‌ی پیچیده‌ترین سیستم‌های اجتماعی محسوب می‌شود. در جوامع کنونی، مدارس حکمرانی، ضمن مطالعه‌ نهاد حکومت، وظیفه‌ی تربیت حکمرانان را بر دوش می‌کشند. هیچ‌ حکومتی به سرانجام نمی‌رسد مگر اینکه افرادی هم‌ساز با خود تربیت‌کرده و از توانمندی آن‌ها به نحو احسن بهره گیرد.

به‌رغم این تصور گسترده که مسئولان و مدیران، دارای تخصص‌های فنی در حوزه کاری خود هستند، اغلب آن‌ها مهارت کمی در تجزیه‌ و تحلیل مسائل مربوط به حیطه مسئولیت خود دارند. عدم قطعیت‌ها و پیچیدگی‌های بسیار زیاد که مشخصه مسائل دنیای امروز است، به محدودیت‌های آن‌ها در خصوص زمینه‌های فنی اضافه می‌کند. هماهنگی با تغییرات، شناسایی بازیگران اصلی، درک منافع و ایدئولوژی‌ها و همچنین روابط بین آن‌ها از ویژگی اصلی مدیران موفق است.

«پژوهشکده سیاست­گذاری علم، فناوری و صنعت داشگاه صنعتی شریف» و با همکاری «مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی ایران» در نظر دارد در ادامه «پروژه مستندسازی دانش و تجارب وزیران ادوار جمهوری اسلامی ایران» طرح اولیه تاسیس آکادمی وزرا را طی مصاحبه با متخصصان این حوزه آماده کند. آکادمی وزرا از یک سو به دنبال این است که مدیران حال حاضر را آموزش دهد و دوره‌های دانش‌افزایی و انتقال تجربیات برای آن‌ها برگزار کند و از سوی دیگر با جذب افراد مستعد، تربیت نیروهایی برای آینده اداره کشور را در دستور کار خود قرار‌دهد. همچنین این آکادمی رویکرد فعال و هوشمند در قبال مسائل کلان سیاستگزاری کشور دارد و با بهره‌گیری از نگاه میان‌رشته‌ای در تدوین، اجرا و ارزشیابی سیاستگزاری های ملی و بین‌المللی نقش فعال ایفا می‌کند. در این آکادمی یافته‌ها  و تحلیل‌های رشته‌هایی مثل اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی و فلسفه در قالب ره‌یافتی میان‌رشته‌ای، برای تدوین و اجرای بهترین تصمیمات، با کمترین هزینه به کار‌ خواهد رفت.

نقش مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی ایران:       

دربند هایی از اساسنامه این مجمع ذکر شده که این تشکل دارای وظایف زیر می باشد:

 1. ارائه مشورت های تخصصی در خصوص مسائل راهبردی و اساسی کشور
 2. انجام مطالعات وپژوهش­های علمی در زمینه های مختلف
 3. ارائه خدمات آموزشی ومشاوره ای و برگزاری همایش های علمی وتخصصی
 4. تاسیس و اداره مرکز نشر به منظور ارتقاءسطح علمی واجرائی مدیران

ارکان آکادمی وزرا:

 1. هیئت امنا
 2. هیئت رئیسه
 3. رئیس آکادمی
 4. معاونین آکادمی (آموزشی-پژوهشی –دانشجویی – اجرایی)
 5. هیئت علمی
 6. هیئت اجرائی
 7. شرکای استراتژیک

علیرضا حمزه ای مدیر این پروژه در حوزه‌های صنعت و منابع انسانی تحصیل کرده و دارای مدرک دکترای مدیریت دانش است.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع