سیاست‌گذاری توسعه امور زیرساختی

/سیاست‌گذاری توسعه امور زیرساختی

سیاستگذاری توسعه امور زیرساختی

معرفی مختصر برنامه

برای توسعه و رشد اقتصادی، وجود زیرساخت‌های مناسب، اعم از زیرساخت‌های سخت مانند جاده، نیروگاه تولید نیروی برق و غیره و زیرساخت‌های نرم مانند نظام‌ مالی، نظام حقوقی و غیره، ضروری است. بدون توسعه مناسب و متوازن این زیرساخت‌ها، کارکردهای سایر نهادها، بنگاه‌ها و نظام‌ها با کندی مواجه خواهد شد.

از این رو نظر به اهمیت و ضرورت توسعه زیرساخت‌ها در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و در جهت کاهش نقش بخش عمومی در اجرا، مدیریت و تصدیگری در طرح­های زیرساختی، پژوهشکده سیاست‌گذاری، رسالت خود را معطوف به ایجاد پارادایم­های جدید در توسعه مشارکت بخش غیردولتی در این حوزه نموده است. الزامات رشد و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش را می­توان بهبود نظام تدبیر مشارکت عمومی- خصوصی از طریق تنظیم مقررات کارآمد، ظرفیت­سازی در بخش عمومی و  خصوصی، بهبود اقتصاد طرح­های زیرساختی، توسعه نظام تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی عنوان نمود.

بر این اساس گروه سیاست­گذاری توسعه امور زیرساختی با انجام مطالعات کاربردی و سیاست­پژوهی در جنبه‌های مختلف امور توسعه مشارکت عمومی- خصوصی بالاخص در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و بهبود نظام فنی و اجرایی قراردادهای مشارکتی به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، عمومی و نیز شرکت‌های خصوصی خدمات متنوعی ارائه می­نماید.

 

پازل توسعه مشارکت عمومی- خصوصی

 

 

اهداف و محورهای فعالیت گروه

  • ایجاد پارادایم­های جدید در توسعه مشارکت بخش خصوصی در پروژه­های زیرساختی
  • بهبود اقتصاد طرح­های زیرساختی
  • توسعه ابزارها و نهادهای تامین مالی در قراردادهای مشارکتی
  • توسعه مفاهیم رگولاتوری و سیاست­گذاری در حوزه زیرساخت و نظارت غیردولتی در این حوزه
  • ایفای نقش به منزله‌ یک مرجع مستقل در ارتباط با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش مدیریت زیرساخت‌
  • تعامل نزدیک با دستگاه­های اجرایی و آگاهی از نیازهای اساسی و ارائه راهکارهای عملیاتی
  • تلاش در جهت ترویج و انتشار دانش در زمینه مدیریت زیرساخت
  • هم پیوندی با نهادهای بین المللی
  • ارتقاء و توسعه توانمندی­های شرکت­های بخش خصوصی در امور زیربنایی و صنعت احداث