سیاستگذاری و حکمرانی در گذار به انقلاب صنعتی چهارم (سخنرانی دکتر علی ملکی در دومین مدرسه تابستانه سیاستگذاری علم و فناوری)

//سیاستگذاری و حکمرانی در گذار به انقلاب صنعتی چهارم (سخنرانی دکتر علی ملکی در دومین مدرسه تابستانه سیاستگذاری علم و فناوری)

دکتر ملکی، رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، دومین سخنران مدرسه تابستانی اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم، مبانی سیاستگذاری و حکمرانی در گذار به انقلاب صنعتی چهارم را با مرور تفاوت های انقلاب صنعتی با سایر تحولات تکنولوژی را آغاز کردند. ایشان همچنین دلایل ظهور انقلاب صنعتی چهارم و پیامد ها و تبعات اینگونه انقلاب ها را بیان جابجایی قدرت را از مهمترین تبعات آن دانستند. در ادامه حکمرانی چابک را ساختاری برای پاسخ به نیازهای متغیر با سرعت بالا که به دلیل انقلاب صنعتی چهارم به وجود آمده است بیان نمودند.

دکتر ملکی، در ادامه به طرح های حمایتی نهاد های مربوطه برای فقرزدایی جامعه اشاره و فرمودند اغلب این طرح ها به دلیل عدم شناخت و اطلاعت کافی از مسئله نمی‌توانند به اهداف خود برسند و ذکر کردند که فناوری اطلاعات می تواند در به ثمر رساندن این اهداف کمک کند. رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، بر لزوم استفاده از جمع سپاری در حوزه سیاست گذاری تاکید نمود که بتوان از هوش توزیع شده در بین مردم برای اخذ تصمیمات موثر استفاده کرد که این امر با کمک فناوری و اطلاعات و پردازش های دیجیتال امکان پذیر است.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع