سعید صادقی از سال ۹۴ تاکنون دارای سابقه همکاری با پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در شهریور ۹۵ سال  در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمود. از مهمترین سوابق کاری وی می‌توان به همکاری با ستاد احیای دریاچه ارومیه، همکاری با بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت، مدیریت داخلی دبیرخانه کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی و عضو هیئت موسس کانون کار و زندگی شریف اشاره نمود. وی اکنون در سمت‌ مدیر واحد مدیریت دانش و  ارتباطات پژوهشکده مشغول به فعالیت است و مسئولیت تعامل با سازمان‌ها و نهادهای همکار و برگزاری رویدادهای ترویجی پژوهشکده را برعهده دارد؛ هم چنین ایشان به عنوان کارشناس عضو برنامه اشتغال خرد و خانگی می باشد. از علایق پژوهشی وی می توان اقتصاد توسعه، بخش عمومی و ارزیابی سیاست های اقتصادی و…را نام برد.

سعید صادقی

مدیریت دانش و ارتباطات

همکاری در برنامه‌های

ستاد

اشتغال خرد و خانگی

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد    علوم اقتصادی      دانشگاه صنعتی شریف

موضوعات موردعلاقه

اقتصاد توسعه، اقتصاد بخش عمومی، ارزیابی سیاست های اقتصادی

پروژه هایی که در پژوهشکده همکاری داشته اند

  • عضو هیئت موسس کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، ۱۳۹۶، مدیر داخلی
  • پروژه ستاد احیای دریاچه ارومیه، ۱۳۹۳، کارشناس
  • بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت ۱۳۹۴، کارشناس
  • کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، ۱۳۹۶، مدیر داخلی.

انتشارات

مقاله:

ارزیابی اثر سیاست تغییر کنتور برق مصرفی خانوار از تک زمانه به سه زمانه کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، ۱۳۹۶،

راه های ارتباطی:

۶۶۰۶۵۱۳۹  داخلی ۱۱۵

۰۹۳۳۲۷۸۱۰۵۳

saeeed_sadeghi777@yahoo.com