زاویه متفاوت

نویسنده: علی سرزعیم

روشن است که ویروس کرونا برای اقتصاد جهانی به‌طور عام و اقتصاد ایران به‌طور خاص تهدیداتی ایجاد کرده ولی پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا این ویروس، علاوه بر تهدید فرصت‌هایی نیز برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است؟ به باور نویسنده دست‌کم سه فرصت مهم به واسطه کرونا ایجاد شده است.  احیای نسبی اعتماد به نظام حکمرانی، تا پیش از عالم‌گیر شدن کرونا، به نظر می‌رسید که اعتماد عمومی به قابلیت نظام حکمرانی کاهش یافته بود. این امر هم به‌واسطه کاهش پیوسته درآمد سرانه و هم به‌واسطه فشارهای تبلیغی که صورت می‌گرفت رخ داد. بازگشت تحریم اعتماد به کارایی مذاکره و تدوین موافقت‌نامه‌ای قابل اتکا را زیر سوال برد و در عین حال سیاست‌هایی که در مواجهه با تحریم به کار گرفته شد ضعف سیاستگذاری را آشکار کرد. این قضیه همزمان بود با اوج‌گیری فضای تبلیغی و رسانه‌ای علیه حاکمیت به‌طور کلی و دولت به‌طور خاص. رسانه‌های اصولگرا از یک‌سو و رسانه‌های وابسته از بیرون از سوی دیگر تلاش داشتند تا مفهوم ناکارایی را در اذهان عمومی جا بیندازند. شیوه رایج این کار نیز سیاه‌تر نشان دادن وضع موجود در ایران و سفیدتر نشان دادن وضعیت کشورهای غربی بود. اگرچه ضعف عملکرد حاکمیت در مواجهه با کرونا قابل انکار نیست اما عملکرد کشورهای توسعه‌یافته نظیر انگلیس، آمریکا و حتی فرانسه نیز نشان داد که میانگین عملکرد سیاستمداران ایران خیلی متفاوت از کشورهای توسعه‌یافته نیست. البته در مجموع عملکرد ایتالیا و اسپانیا از عملکرد ایران بدتر بوده و شاخص‌های موجود چنین چیزی را گواهی می‌دهد. وقتی این نکته را هم اضافه می‌کنیم که ایران تحت فشار شدید تحریم بوده و با محدودیت منابع مواجه است، اعتبار ایران به لحاظ تاب‌آوری و نظام سیاستگذاری ارتقای بیشتری می‌یابد. این امر فضای روانی مساعدتری برای اقدام در آینده ایجاد می‌کند.

تاریخ رصد: ۳ مهر ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع