روند همه‌گیری کرونا تا آخر فروردین شتاب فاجعه‌باری می‌گیرد اگر …

“تیم علمی پویش داوطلبانه قرنطینه اختیاری” در مقاله‌ای تاکید کردند: از آن‌جایی که هم‌اکنون نشانه‌ای از اینکه همه‌گیری کرونا به اوج خود رسیده باشد، دیده نمی‌شود و هر روز فشار بر سیستم درمانی بیشتر و تعداد بیماران فعال بیشتر می‌شود؛ لذا پیش‌بینی می‌شود میزان مرگ‌ومیر نسبت به روزهای قبل افزایش یابد، بنابراین عدم خروج از منزل مگر به ضرورت در فروردین ماه به خصوص، بسیار حیاتی‌تر از اسفند ماه است و با توجه به سفرهای نوروزی احتمال بسیار می‌رود روند همه‌گیری در هفته دوم تا آخر فروردین شتاب بسیار فاجعه‌باری گیرد.

به گزارش ایسنا، در مقاله‌ای که توسط تیم علمی پویش داوطلبانه قرنطینه اختیاری تهیه شده و در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) قرار گرفته، آمده است: «انتشار و همه‌گیری یک بیماری مسری و نیز میزان کشندگی آن تحت تاثیر عوامل متعددی از قبیل میزان واگیری بیماری، روش انتقال عامل بیماری‌زا، شرایط فردی افراد، میزان کشندگی ویروس، وضعیت دسترسی به خدمات تشخیصی و درمانی، کیفیت خدمات تشخیص درمانی، تراکم جمعیت، تعدد و تنوع روابط اجتماعی مستقیم است، لذا از کشوری به کشوری و حتی از شهری به شهری می‌تواند متفاوت باشد. در ضمن این الگو الزاما ثابت نیست و با تغییر هر کدام از عوامل موثر بر آن می‌تواند حتی روزانه تغییر یابد. قطعا مشاهده الگوی فعلی و الگوی قبلی که ما به آن در اینجا “پس‌بینی” یا “گذشته‌نگری” می‌گوییم، نه تنها ممکن است، بلکه بهترین ابزار در دسترس برای تخمین وضعیت در آینده است. از این رو شناخت الگوی انتشار بیماری و رصد روزانه تغییر الگوی بیماری و مرگ‌ومیر آن و تطبیق اقدامات متناسب با آن امری ضروری است.

تاریخ انتشار اولیه: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
تاریخ رصد: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع