روایت‌­هایی از بازماندگان درگذشتگان ناشی از کرونا

نویسنده: رضا تسلیمی طهرانی

شیوع ویروس کرونا در جامعۀ ایران از تاثیرات و پیامدهای مختلفی برخوردار است. از جملۀ این تاثیرات متحول شدن آیین‌­های اجتماعی مرتبط با مرگ است که بازماندگان و داغداران را به شدت متاثر ساخته است. در اینجا تلاش می­‌شود تا با انجام مصاحبه‌­های کیفی تلفنی و اینترنتی با تعدادی از بازماندگان جانباختگان ناشی از کرونا و استفاده از روش اتنوگرافی مجازی، روایت­‌های بازماندگان از نحوۀ درگذشت متوفی و برگزاری آیین­‌های تدفین و ترحیم گردآوری شود تا شاید به این وسیله زمینۀ فهم و درک بخشی از مشکلات و مصائب آنها فراهم آید.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع