راه طولانی طی نشده در اقتصاد دانش‌بنیان

تقریبا حدود ۹۰ روز است که از ورود ویروس کرونا این میهمان ناخوانده به کشورمان می‌گذرد. این ویروس نامبارک با همه تلخکامی‌هایی که برای سیستم اقتصادی، سیستم درمانی، نیروی کار، بخش تولید و از همه مهم‌تر برای امنیت جانی ایرانی‌ها داشته، اما برخی قابلیت‌ها و پتانسیل‌هایی که تاکنون در حوزه تاب‌آوری اجتماعی، قابلیت‌های سیستم درمانی و همچنین برخی قابلیت‌های سیستم تولیدی کشور مورد کم‌توجهی قرار گرفته بودند، با فشارهای ناشی از این ویروس خود را آشکار کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، درخصوص تاب‌آوری اجتماعی و قابلیت‌های قابل تقدیر سیستم درمانی کشور به‌طور مفصل در رسانه‌های کشور بحث شده اما درخصوص قابلیت‌های بخش تولیدی کشور و نظام اقتصادی عمده مباحث درخصوص شیوه‌های جبران خسارات ویروس کرونا در حوزه کسب‌وکار، اشتغال و جبران تضعیف قدرت خرید خانوار بوده و کمتر به پتانسیل‌ها و استعدادهای بخش تولیدی پرداخته شده است. در همین زمینه این نکته قابل توجه است تا زمانی که خبر صادرات ۴۰ هزار کیت‌ تشخیصی سرولوژی کووید- ۱۹ به آلمان منتشر نشده بود، شاید کمتر کسی باور می‌کرد که ایران بتواند در این حوزه قدم‌های اساسی بردارد، اما حالا این موضوع به یک واقعیت باورپذیر تبدیل شده است.

در گزارش پیش رو با مدنظر قراردادن همین موضوع، به بررسی جایگاه جهانی کشورمان در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته شده که این روزها یکی از میوه‌های آن، همین تولید کیت‌ تشخیصی است. اما چرا اقتصاد دانش‌بنیان مهم است. در پاسخ باید بگوییم توسعه اقتصاد دانش‌بنیان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است و همچنین در سطح دنیا نیز سیاست‌گذاری اقتصادی کشورها با تغییرات مهمی که در حوزه نظری و محافل دانشگاهی به خود دیده، حالا بعد از تاکید بر مقادیر فیزیکی سرمایه و نیروی‌کار در نظریه‌های رشد و توسعه، چندین دهه است توجه خود را متمرکز بر برخی عوامل غیرمحسوس، ازجمله سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، فناوری، محیط نهادی و محیط انگیزیشی اقتصاد کرده است. بر این اساس پس از اقتصادهای اولیه، کشاورزی و صنعتی، امروزه با نام‌های جدیدی همچون اقتصاد شبکه‌ای یا اقتصاد دانش‌بنیان مواجه هستیم که کارآیی بالای این ساختار جدید در کاهش شکاف رشد و توسعه‌یافتگی کشورهای درحال توسعه، موجب توجه شدید کشورهای مذکور به آن شده است که محصول آن در دهه‌های اخیر، رشد سریع اقتصادی و افزایش درآمد سرانه برخی از کشورهای شرق آسیا بوده است.

تاریخ انتشار اولیه: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع