راهکارهایی جهت پیش‌بینی دقیق سرانجام پاندمی کرونا

یک متخصص ارتقای سلامت و سیستم‌های پیچیده در سلامت با تاکید بر ضرورت احتیاط در اقدام مبتنی بر پیش بینی‌های خوش بینانه همه‌گیری کرونا، راهکارهایی جهت پیش‌بینی دقیق‌تر سرانجام این پاندمی جهانی در داخل کشور ارایه کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر نسترن کشاورز محمدی دانشیار ارتقای سلامت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به عنوان سرپرست تیم علمی داوطلبانه پویش مردمی “قرنطینه اختیاری حداکثری” طی یادداشتی با تاکید بر درنظر گرفتن احتیاط در اقدام مبتنی بر پیش‌بینی‌های خوش بینانه همه‌گیری کرونا، آورده است: از زمان شروع همه‌گیری کرونا، افراد و موسسات بسیاری در جهان و ایران گمانه زنی‌هایی در مورد پیش بینی زمان اوج و اختتام همه گیری کرونا اقدام کردند.

در ایران نیز متخصصان عفونی، اپیدمیولوژیست‌ها، متخصصین ارتقای سلامت، مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز اساتید دانشگاه‌ها و انجمن‌های غیرعلوم پزشکی به روش‌های مختلف گمانه‌زنی‌های خود را اعلام کردند که تیم پویش قرنطینه اختیاری حداکثری این گمانه زنی‌ها را جمع‌آوری و تحلیل کرد.

وی با اشاره به روش‌های مختلفی که تا کنون برای پیش‌بینی استفاده شده است، ادامه می‌دهد: نظر شخصی بدون توضیح مبنای گمانه زنی، روش‌های مفهومی مبتنی بر درک رفتار ویروس و رفتارها و شرایط اجتماعی مردم، روش‌های مدل‌سازی مانند مدل‌سازی آماری لجستیک، استفاده از فرمول‌ها و تئوری‌های علم سیستم‌ها و شبیه‌سازی‌های عامل محور برخی از این روش‌ها بوده است.

مبنای مدل سازی‌ها آمار جهانی به خصوص چین و بعدها آمار همه‌گیری کشورهای اروپایی و یا تخمین‌های فرضی بوده و متاسفانه به علت عدم دسترسی به آمار دقیق ایران، مدل‌سازی و پیش‌بینی مبتنی بر آمار ایران تقریباً غیر ممکن بوده و لذا محققین آمار تخمینی را بکار می‌برند.

تاریخ انتشار اولیه: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع