راهنمای پیشگیری و حل مساله استیگمای اجتماعی ناشی از ابتلا به COVID-19

ترجمه: سمیه منافی

انگ (استیگمای) اجتماعی به چه معناست؟
انگ (استیگمای) اجتماعی در زمینه بهداشت و سلامت، در اصل ارتباط منفی جامعه با یک فرد یا گروهی از مردم که دچار بیماری شده اند که در یک زمان مشخص به صورت اپیدمی شناخته می شود. به عبارتی در صورت شیوع یک بیماری، ممکن است افراد در صورت درگیر شدن با بیماری به صورت کاملا تبعیض آمیز تحت درمان و معالجه قرار گیرند و یا دیگران از تجربه و درک وضعیت ایجاد شده غافل باشند. استیگما وابسته به ارتباط بین صفت خاص بی اعتباری و زمینه اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، صفت انگ ممکن است در همه موقعیتها استیگما نباشد به عنوان مثال، زمانی که تعداد زیادی از اعضای جامعه درگیر شده باشند( به همین دلیل این حاصل موقعیت اجتماعی است و نه فرد خاصی) درمان ویژه برای افراد ویژه که مبتلا به این بیماری شده اند می تواند بر روی خانواده و دوستان آنها تأثیر منفی بگذارد.
شیوع فعلی COVID-19منجر به استیگمای اجتماعی در افراد با ویژگی های خاص و یا قومیت خاص که به نوعی درگیر این بیماری بوده اند نیز شده است.

تاریخ انتشار اولیه: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
تاریخ رصد: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع