دیدگاه های مدیریتی جدید درباره همه گیری کرونا ویروس

ترجمه: مرضیه شاوردی

تحلیل‌گران مؤسسه مکینزی در یادداشتی در ۱۳ آوریل ۲۰۲۰، جدیدترین دیدگاه‌های مربوط به همه‌گیری کووید ۱۹ را ارائه کرده‌اند. آغازگر این تحلیل‌ها، پیمایشی از همه‌گیرشناسی کنونی و پنج نیروی کلیدی است که رهبران باید مدنظر داشته باشند: کارایی افزایش مراقبت‌های ویژه، گسترش تست‌ها و سایر رویکردهای سنتی، توسعه تست آنتی‌بادی، ماهیت ناشناخته مصونیت و موج نوآوری که می‌تواند درمان و واکسن را تولید کند.

به نظر می‌رسد برخی کشورها در قله سرایت بیماری هستند و در حال افزایش ظرفیت فوری نظام سلامت خود هستند. در سایر بخش‌های جهان، تعداد مبتلایان به سرعت در حال افزایش است. کشورهایی مانند روسیه و ترکیه، به تازگی شاهد شتاب رشد هستند. هند نیز از ابتدای آوریل افزایش شایان توجهی در تعداد مبتلایان تجربه کرده است و راهبرد واکنش خود را تغییر داده است، ازجمله گسترش تعطیلی (قرنطینه) در سطح کشور.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع