دستورالعمل اقدامات آماده سازی، آمادگی و مقابله در شرایط بحرانی برای (COVID-19)

ترجمه: امین هادیزاده ، علیرضا نوری

پیشینه
در ۳۰ ژانویه سال WHO ، ۲۰۲۰ اعلام کرد که شیوع COVID-19 یک وضعیت اضطراری در خصوص بهداشت عمومی بین المللی است. از ۴مارس ، ۲۰۲۰ موارد COVID-19 در ۷۷ کشور گزارش شده است. تا به امروز، بیشتر موارد از چین به همراه مواردی در برخی از کشورها در بین افراد با سابقه سفر به چین گزارش شده است. در فوریه سال ۲۰۲۰ تعداد موارد مبتلا در چین کاهش یافت در حالی که موارد مبتلا به این ویروس در دیگر کشورها افزایش یافت.
در چندین کشور نشان داده شده است با انجام برخی اقدامات، انتقال COVID-19 از یک شخص به شخص دیگر می تواند کند و یا متوقف شود. این اقدامات موجب نجات جان انسان ها شده است و نیز باعث شده است که بقیه کشور های جهان وقت بیشتری برای آماده شدن برای ورود این ویروس داشته باشند.
این آمادگی ها شامل موارد زیر هستند:
آماده سازی سیستم های واکنش اضطراری؛
افزایش ظرفیت تشخیص و مراقبت از بیماران؛
اطمینان از کافی بودن ظرفیت، تجهیزات و پرسنل در بیمارستان ها و برای اقدامات پزشکی.
همه کشورها لازم است به فوریت تمام اقدامات مورد نیاز در خصوص ویروس COVID-19 برای کاهش انتشار و نیز جلوگیری از مختل نمودن سیستم پزشکی، را اجرایی کنند.

تاریخ انتشار اولیه: ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
تاریخ رصد: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

 

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع