درک همه گیری بیماری کرونا از طریق داده

بانک جهانی اقدام به ایجاد پلتفرمی نموده است که داده های لازم برای مدیریت همه گیری کرونا می پردازد. این سایت چنین ادعا می کند که داده ها برای حمایت از کشورها در مدیریت همه گیر ویروس جهانی (COVID-19) بسیار مهم هستند. این سایت مجموعه ای از داده های زمان واقعی، شاخص های آماری و انواع دیگر داده هایی را که مربوط به همه گیر کروناویروس است فراهم می کند. این داده ها از فهرست داده های بانک جهانی و سایر منابع معتبر تهیه شده است.

این صفحه به محض دسترسی به داده ها و تحقیقات بیشتر، به ویژه در مورد تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بیماری همه گیر و تلاش های بانک جهانی برای پرداختن به آنها ، مرتباً به روز می شود.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع