درباره جهش تولید (۲)

(الزامات آن در حوزه های کشاورزی، مسکن، حمل ونقل و توسعه روستایی)

تهیه و تدوین : آقای پژمان اعلائی بروجنی / آقای علی فرنام / آقای محمدرضا عبدلی / خانم سارا حمیدپور زارع / آقای ذبیح اله طلوعی / آقای خسرو خسروی / آقای علی اعظمی / آقای حجت ورمزیاری / آقای بهروز رازانی

به منظور تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی لازم است در اولین مرحله الگو های تولید و نظام های بهره برداری به سمت مدیریت دانش بنیان و استفاده از دانش و فناوری های روز حرکت کند. به منظور افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز لازم است دولت از طریق سیاست های حمایتی، نظیر اعطای تسهیلات با نرخ های ترجیحی، تقویت نظام بیمه ای، تقویت بازار و کاهش حاشیه بازاریابی، مخاطرات طبیعی و اقتصادی موجود در این بخش را مدیریت کند. توسعه معاملات کالاهای کشاورزی در بورس و یکپارچه سازی سامانه های هوشمند کسب مجوزها برای فعالیت های مختلف کشاورزی نیز می تواند مقدمات بهبود محیط کسب و کار در این بخش را فراهم کند.
برای نیل به جهش تولید در حوزه مسکن باید تفکیکی بین مسائل درون بخشی و تخصصی این حوزه با مشکلات جاری کشور در مقیاس کلان که بیشتر ناشی از تحولات محیط بیرونی است قائل شد. بررسی ها نشان می دهد تحرک بخشی به تولید مسکن با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و برقراری سازوکارهای بین دستگاهی، به رغم این که بخش قابل توجهی از چالش های حوزه مسکن متأثر از محیط بیرونی است، اما می تواند به جهش تولید در این حوزه منجر شود. ساده سازی فرایند و تقلیل زمان و هزینه صدور مجوزهای ساخت و عرضه مسکن از طریق «ایجاد پنجره واحد تولید و عرضه مسکن» و کارامد کردن سیاست های اعتباری مسکن از طریق «هدفمندسازی اعطای تسهیلات» می تواند به این امر کمک کند.
تأکید بیش از حد بر حمل ونقل جاده ای منجر به استهلاک سرمایه های کشور (زیرساختی، انرژی و …) شده است. به رغم تأکیدات اسناد بالادستی و قانونی بر حمل ونقل ریلی، در مقام اجرا توجه عملی به این بخش نمی شود. عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز به حمل و نقل ریلی و موازنه قیمت های حامل های انرژی به نفع حمل و نقل جاده ای و به ضرر حمل و نقل ریلی از مهم ترین موانع توسعه حمل و نقل ریلی در کشور است.
ازجمله الزامات پیشنهادی برای تحقق جهش تولید در نواحی روستایی و عشایری می توان به مواردی مانند: (۱) ساماندهی طرح‏های اشتغال‏زایی و کارآفرینی روستایی و عشایری، (۲) ارتقا و نوسازی نظام بازار محصولات روستاییان و عشایر، (۳) تجهیز و تحرک‏بخشی سرمایه انسانی و اجتماعی، (۴) ارتقا و ایجاد یکپارچگی در نظام سیاستگذاری و مدیریت توسعه روستایی و عشایری اشاره کرد.

تاریخ انتشار اولیه: ۱۶ تیر ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۹ مهر ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع