دانشگاه آزاد

مداخله در این مسائل غالبا در مرز دانشگاه ها، بنگاه ها، نهادهای مدنی و دولت ها صورت می­گیرد.انگیزه­ها، منافع،گفتمان ها، اجتماعات و روابط قدرت میان ذی نفعان مختلف بر روند شکل­گیری راه حل ها تاثیر می­گذارند.

طرح مساله

مسائل منطقه‌­ای، مسئله آب، محیط زیست، مهاجرت، تحولات فناورانه و تغییرات سریع نظام اقتصادی، بیکاری و عدم انطباق نظام های آموزشی و مهارت و بازارهای کار در آینده، چالش‌های بخش بهداشت و سلامت، تنها نمونه‌ای از چالش­‌های پیچیده فعلی کشور هستند.  این مسائل، روز به روز در حال پیچیده‌­تر شدن هستند و از سوی دیگر مسائل پیچیده جدیدی نیز در حال ظهور هستند. در ادبیات، به این قبیل مسائلِ فراگیر، چندذینفعی و انسان­محور، که درک و فهم متفاوتی از آنها وجود دارد، «مسائل بدقلق» اطلاق می­شود. ابعاد و پیچیدگی­‌هایِ انسانی و سیستمی این مسائل، باعث می­شود که راه­کارهای مرسوم حل مسئله، در مقابله با این چالش­ها موثر نباشند. همانطور که تجربیات کشور در این حوزه نشان می­دهد، ابزارها و روش‌­های سلیقه‌­ای، بسته و تک­بعدیِ سیاست­‌گذاری، تنها مناسب مسائل ساده و قابل پیش­بینی هستند و ظرفیت مواجهه با مسائل بدقلق را ندارند.

مداخله در این مسائل غالبا در مرز دانشگاه ها، بنگاه ها، نهادهای مدنی و دولت ها صورت می­گیرد.انگیزه­ها، منافع،گفتمان ها، اجتماعات و روابط قدرت میان ذی نفعان مختلف بر روند شکل­‌گیری راه حل ها تاثیر می­گذارند. نقشی که دانشگاه ها در فرآیند حل این مسأئل ایفا می­کنند تاثیر گذاری برتوسعه‌­ی سرمایه انسانی توانمند درحل مسائل ،ایجاد اجتماعات حل مسأله و شکل دادن به گفتمان های موثر بر روند حل مسائل است. نظام آموزش عالی کشور از جهات مختلف جهت نقش آفرینی مناسب در نظام حل مسائل نیازمند تحول است، که از جمله می‌توان به ایجاد تحول در سیاست‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها به منظور ارتقاء کیفیت پژوهش‌ها و اثربخشی آن‌ها اشاره نمود.

ماموریت برنامه

با توجه به نقش­آفرینی نامناسب دانشگاه­ها درفرآِیند حل­مسأله در داخل کشور، پژوهشکده سیاست گذاری شریف، در این برنامه به دنبال مشاوره وهدایت دانشگاه­ها، جهت گذار به سمت دانشگاه حل مسأله هست که تقریبا تمام دانشگاه های مطرح در دنیا به شکل های مختلفی این نقش را ایفا می کنند.در تعاریف امروزی دانشگاه ها به چنین نقشی اصطلاحا دانشگاه نسل چهارم نیز گفته می شود.

فعالیت های گروه

  1. انجام مطالعات پژوهشی و پیاده سازی فضایی در دانشگاه­‌ها جهت شناسایی، جذب و معرفی استعدادهای حل مسأله به جامعه وصنعت در دانشگاه‌­ها
  2. انجام مطالعات پژوهشی و ایجاد محیط اجتماعی جهت کنار هم قراردادن، شکل دهی گفتگوهای غیر رسمی و روابط دوستانه وشبکه ها میان ذی­نفعان از حوزه های مختلف در دانشگاه­‌ها.
  3. انجام مطالعات پژوهشی و ایجاد محیط اجتماعی برای تولید و انتقال دانش ضمنی و مفاهیم علمی، به واسطه ارتباط اهالی صنعت، سیاست‌گذاران و استعدادهای حل مسأله از حوزه های مختلف با یکدیگر
  4. انجام مطالعات پژوهشی و توانمند سازی و حرفه ای سازی استعداد های بالقوه برای حل مسائل اساسی کشور در دانشگاه­‌ها
  5. انجام مطالعات پژوهشی و ایجاد محیطی اجتماعی برای شکل گیری و حرفه ای سازی تیم های حل مسأله وتوسعه ایده‌ها و راه حل ها پیرامون مسائل مختلف در دانشگاه­‌ها

اعضا

sample

محمد امین یوسفی

sample

مهدی صالحیون

sample

سعید سلیمانی

پروژه‌های و فعالیت های انجام شده

همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در زمینه روش­های شناسائی استعدادهای حل مسئله و طراحی مدل متناسب با دانشگاه آزاد اسلامی جهت هدایت دانشجویان مستعد و متناسب به سمت فعالیت در زمینه مسائل اساسی کشور از طریق انجام پژوهش های ارشد و دکتری