توصیه های سازمانی برای واکنش سریع در بحران کرونا

گزارش توصیه های سازمانی برای واکنش سریع در بحران کرونا توسط گروه مشاوران بوستون تهیه گشته است که پارک علم و فناوری دانشگاه شریف آن را ترجمه و تنظیم نموده است. این گزارش حاوی نکاتی است برای سازمان ها تا بتوانند آسیب های ناشی از بیماری کرونا را کاهش دهند و محیط سازمان را برای کارکنان و کارمندان امن تر نمایند.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع