توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس براساس مزیت‌گرایی هوشمند

/توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس براساس مزیت‌گرایی هوشمند
Aras

سازمان منطقه آزاد ارس با همکاری پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برای نخستین بار در ایران به‌صورت عملیاتی گام در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند می‌گذارد. منطقه آزاد ارس توان‌ها و مزیت‌های ویژه‌ای دارد که حرکت در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند را تسهیل خواهد کرد. نزدیکی به بازار ۴۰۰ میلیونی کشورهای CIS، وجود دشت‌های کشاورزی غنی (همچون گردیان، گلفرج، ارس و خداآفرین) به همراه زیرساخت‌ها و شبکه‌های آبی مناسب، دسترسی به منابع آبی پایدار (رودخانه ارس)، تراکم و تنوع مراکز و نواحی صنعتی، منابع و توان‌های گردشگری، معافیت‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی، زیرساخت‌های لجستیکی مناسب و موارد متعدد دیگر، ازجمله این مزیت‌ها هستند. با وجود ظرفیت‌های توسعه‌ای متفاوت، نمی‌توان انتظار داشت که این منطقه در طول زمان در تمامی حوزه‌های مذکور قدرت رقابت‌پذیری خود را حفظ کند. ایجاد رقابت‌پذیری در مزیت‌های مختلف یک منطقه، نیازمند انتخاب چند حوزه خاص و تمرکز منابع و توان‌ها در این حوزه‌های محدود است. علاوه بر این لازم است تا با به‌کارگیری خلاقیت و نوآوری و ایجاد تغییرات ساختاری، رقابت‌پذیری حوزه‌های مزیت‌دار در طول زمان حفظ و تضمین گردد.

در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند مناطقی که ازلحاظ اکوسیستم نوآوری وضعیت مناسب‌تری دارند، پس از شناسایی حوزه‌های اولویت‌دار خود، در مرحله بعد به سمت تبدیل شدن به یک قطب نوآوری حرکت می‌کنند. در قطب‌های نوآوری، شرکت‌های مستقل، استارتاپ‌های نوآوری، شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های اصلی، مؤسسات پژوهشی که در یک حوزه خاص فعالیت دارند، فعالیت‌های نوآورانه خود را از طریق تعاملات شدید، استفاده از تجهیزات، تبادل دانش و تجربیات، انتقال فناوری، شبکه‌سازی و انتشار اطلاعات مابین شرکت‌های قطب، ارتقا می‌دهند. در سالیان اخیر و در اتحادیه اروپا مناطق مختلفی سعی نموده‌اند تا در حوزه‌های مختلفی تبدیل به قطب نوآوری گردند. هدف نهایی پروژه مزیت‌گرایی هوشمند در منطقه آزاد ارس تبدیل این منطقه به قطب نوآوری کشور و خاورمیانه در حداقل سه حوزه اولویت‌دار و مهم در بازه ۵ تا ۱۰ ساله است.