توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بهسازی، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه‌های دولتی به روش ROT

//توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بهسازی، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه‌های دولتی به روش ROT

مشارکت عمومی – خصوصی مکانیسمی است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به ‌منظور تأمین خدمات زیربنایی از ظرفیت‌های بخش خصوصی (اعم از دانش، تجربه و منابع مالی) استفاده می‌نماید. به ‌بیان‌ دیگر بخش خصوصی به نیابت از دولت در برخی از وظایف و مسئولیت‌های تامین این خدمات نقش‌آفرینی می‌نماید. در مشارکت عمومی – خصوصی قراردادی بین بخش عمومی و بخش خصوصی به ‌منظور تسهیم ریسک، مسئولیت، منافع و هم‌افزایی منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات زیربنایی منعقد می‌گردد.

اهداف

۱. بررسی اسناد بالادستی و ظرفیت‌های قانونی موجود
۲. مصاحبه با صاحبنظران، مدیران و مسئولان مرتبط
۳. بررسی الزامات و عوامل موفقیت بخش خصوصی در قراردادهای مشارکتی طرح‌های حمل و نقل جاده‌ای
۴. ارائه فرایند ارزیابی و انتخاب سرمایه‌گذار منتخب
۵. پیشنهاد نحوه ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت‌های نگهداری و بهره‌برداری انجام گرفته توسط بخش خصوصی

کارفرما

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

سال آغاز و پایان پروژه

۱۳۹۸-تاکنون

همکاران

علیرضا خیری، محسن روحانی نژاد، جواد صادقی، سجاد صالحی

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع