توسعه مشارکت بخش غیردولتی در زیرساخت‌های ورزشی

/توسعه مشارکت بخش غیردولتی در زیرساخت‌های ورزشی
images (1)
کارفرما: وزارت ورزش و جوانان

نظر به‌ ضرورت راهبری وزارت ورزش و جوانان در اجرای پروژه‌های مشارکتی و پیچیدگی طرح‌های توسعه زیربناهای ورزشی، گروه به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای معاونت توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل استانی به‌عنوان عامل چهارم و مشاور مستقر در وزارت، خدمات مشاور اجرایی و مطالعاتی مالی و اقتصادی را به دبیرخانه ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ وزارت ورزش ارائه می‌نماید. خدمات ارائه‌شده شامل تدوین مدل مالی و سرمایه‌گذاری پروژه‌های ورزشی و ارائه سیاست‌های لازم برای توجیه مالی آن‌ها و همکاری اجرایی با دبیرخانه می‌باشد.