تنظیم گری فناوری با روش های مبتنی بر مقررات زدایی (مروری بر تجربه استفاده از فناوری v-chip در تنظیم گری محتوا)

/, حکمرانی بر داده, دیدگاه تخصصی/تنظیم گری فناوری با روش های مبتنی بر مقررات زدایی (مروری بر تجربه استفاده از فناوری v-chip در تنظیم گری محتوا)

تجربه­ تراشه V که در اواخر دهه ۱۹۹۰ و به­ منظور تنظیم محتوای تلویزیون، به­ کار گرفته شد، نمونه ­ای است که به خوبی ارتباط میان عملکرد دولت، اقدام صنعت و همکاری مردم در تنظیم­ گری را نشان می­ دهد. این تراشه، یک ابزار فنّی بود که به منظور تقویت رضایت والدین از محتوای برنامه­ های تلویزیونی، طراحی شده و امکان فیلتر کردن محتوا با استفاده از سیستم های رتبه­ بندی را در اختیار کاربران قرار می­ داد. بدین­ ترتیب، می­ توان تراشه V را شمّه­ ای از خود تنظیم­ گری مخاطبان در نظر گرفت که در زمانه خود با موفقیت همراه شده است.

برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

نگارنده: زهرا مجدی زاده
ناظر علمی: دکتر حسین میرزاپور