تدوین و توسعه استراتژی کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

//تدوین و توسعه استراتژی کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در سال ۱۳۴۶ با هدف تسریع در توسعه صنعتی کشور تأسیس شد. از آن سال ها تاکنون این سازمان به عنوان بازوی توانمند دولت و اصلی‌ترین نیروی محرک توسعه صنعتی کشور، فعالیت های ارزشمندی را در توسعه صنعت این کشور انجام داده است. بر همین اساس این سازمان اقدام به تعریف پروژه تدوین استراتژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نموده است. نتایج به دست آمده در قالب استراتژی ها و اهداف تدوین شده برای این سازمان نشان‌دهنده این است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جهت توسعه صنایع باید با استفاده از رویکرد گزینشی بر روی توسعه صنایع منتخب متمرکز شود.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هدف پاسخ به اقتضائات توسعه صنعتی کشور پروژه ای را تحت عنوان «تدوین و توسعه استراتژی کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، تعریف نمود که این پروژه به ۴ سند اصلی تفکیک می شود.

این اسناد به ترتیب عبارت‌انداز:
۱- تدوین چشم انداز، ماموریت، اهداف و راهبردهای کلان ایدرو
۲- انتخاب صنایع هدف برای ایدرو
۳- مطالعات مصداقی کسب درآمد
۴- تعیین اهداف کمی بخش صنعت و صنایع هدف در افق ۱۴۰۴

پروژه های فوق به ترتیب شامل خلاصه های مدیریتی، تبیین سند استراتژی کلان، اهمیت صنعت در توسعه اقتصادی و نقش سازمان مذکور در آن، روش شناسی تدوین ماموریت و راهبردها؛ بررسی مدل‌های مختلف انتخاب صنایع، تعاریف و روش های طبقه بندی صنعت، اجرای مدل و انتخاب صنایع هدف، ارائه اطلاعاتی در مورد صنایع منتخب؛ معرفی سازمان توسعه ای، توصیف وضع کنونی ایدرو، سازوکار مالی کاربردپذیر در امور توسعه‌ای و نوسازی و در نهایت بخش جمع بندی و دستاوردها هستند.

کارفرما

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

سال آغاز و پایان پروژه

۱۳۹۲-۱۳۹۳

همکاران

تیم نظارت کارفرما: دکتر ابوالفضل کیانی، مهندس مرتضی واسعی

کمیته علمی: دکتر علی ملکی، دکتر جواد نوری، سید مجید امامیه، سعید سلیمانی، رحیم سرهنگی، سروش طالبی، حسین عنبرستانی، علیرضا ناصری، سید مصطفی حیدری، فخرالسادات حسینی، هادی زبردست، علی بابایی، محسن اشعاری، سعید شجاعی، محمدرضا پورمهجور

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع