تدوین مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خط ۶ قطار شهری تهران

/تدوین مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خط ۶ قطار شهری تهران
97f2dd91-db5c-4cfa-83cf-4a066faa4298
کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

در این پروژه گروه با جمع‌آوری اطلاعات فنی و مالی پروژه، انجام مطالعات میدانی و پژوهشی، تعامل نظرات کارشناسی و انجام طرح با در نظر گرفتن نظرات و تجربیات تمامی آن‌ها، بررسی مترو در شهرهای مختلف دنیا و استفاده از منابع داخلی و خارجی سعی در ارزیابی مالی اقتصادی طرح و ارائه نتایجی هم‌چون تعیین نحوه مشارکت شهرداری با سرمایه‌گذار در احداث خط ۶ مترو، آنالیز هزینه‌های سرمایه‌ای و بهره‌برداری، و امکان‌سنجی واگذاری احداث مجتمع‌های ایستگاهی در طول خط ۶ مترو یا در مکان‌های دیگر، ساختاربخشی به پروژه و تعیین مدل تأمین مالی از طریق ابزارها و نهادهای مالی، ارزیابی مالی و اقتصادی طرح، ارزیابی نتایج طرح از دیدگاه (سرمایه‌گذار، شهرداری و پروژه)، آنالیز حساسیت نتایج طرح به متغیرهای مهم پروژه، پیشنهاد پارامترهای قرارداد مشارکت، ارزیابی ریسک‌های پروژه، نحوه مدیریت و پاسخ مناسب به آن‌ها، تدوین گزارش ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه، همکاری با سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مختلف دخیل در اجرای پروژه به‌منظور تدوین و تدقیق اطلاعات