تدوین طرح ساماندهی واردات تجهیزات متصل و هوشمند

//تدوین طرح ساماندهی واردات تجهیزات متصل و هوشمند

فناوری اینترنت اشیا و ابزارهای هوشمند متصل شامل دستگاه‌ها و سیستم‌های نرم‌افزاری اطلاعات شخصی تمام کاربران اعم از مردم عادی تا سازمان های کلیدی را در خود دارند که می‌تواند در پایگاه داده شرکت‌های ارائه دهنده محصولات و خدمات نگهداری می‌شود. بنابراین کنترل ورود تجهیزات و بازیگران اصلی آن در کشور اهمیت راهبردی دارد. لذا ضرورت تعریف و اجرای طرح ساماندهی وارادات تجهیزات اینترنت اشیا ضرورتی اجتباب ناپذیر است. طرحی که در صورت اجرای درست آن علاوه بر مقابله با قاچاق کالا توجه به مولفه‌های مهم در اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال در کشور، می‌تواند سدی باشد بر نفوذ فرهنگی که با ورود این ابزار الکترونیک بر کشور از سوی سازندگان و ذینفعان تحمیل خواهد شد.

اهداف

پروژه «تدوین طرح ساماندهی واردات تجهیزات متصل و هوشمند» در قالب سه فاز با هدف امکان‌سنجی و طراحی چارچوب و مدل کسب و کار این سامانه با هدف تعریف شفاف مساله و توجیه مدیریتی در خصوص ضرورت اجرا و ابعاد مختلف طرح و تعیین بازیگران طرح و نحوه تعامل آنها به همراه مدل و طرح کسب و کار جهت توجیهات لازم سرمایه‌گذاری در این رابطه تعریف گردید.

کارفرما

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

سال آغاز و پایان پروژه

۱۳۹۷-۱۳۹۸

همکاران

مجید رسولی، حسام الدین خاجی، محمد پیری، نسیبه حیدری زاد، فرشید نوتاش حقیقت

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع