تاسیس رصدخانه مهاجرت ایران

//تاسیس رصدخانه مهاجرت ایران

زیرساخت اصلی مورد نیاز سیاست گذاری و برنامه ریزی، داده ها و اطلاعات معتبر و به هنگام است؛ سیاستگذاری مهاجرت و به ویژه اتخاذ رویکردهای صحیح سیاستی در قبال مهاجرت افراد تحصیل کرده و متخصص و طراحی برنامه های موثر یا اصلاح و بهبود برنامه های موجود نیازمند رصد وضعیت گروه‌های هدف و سیاست های درحال اجرا است. این طرح با پیشنهاد ایجاد نهاد زیر ساختی رصدخانه سیاستی مهاجرت در صدد فراهم آوردن زیرساختی پایدار برای سیاستگذاران و محققان این حوزه است.

جریان‌های مهاجرتی بر انواع سرمایه‌های یک کشور، اعم از اقتصادی، اجتماعی و انسانی تاثیرگذار هستند؛ تاثیر این جریان‌ها به خصوص بر سرمایه‌‌ی انسانی که یکی از ارزشمندترین سرمایه‌ها، و به عقیده برخی اندیشمندان ارزشمندترین سرمایه‌ی هر کشور هستند هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت مشهود است؛ رصد وضعیت کیفیت و کمیت و عوامل موثر بر جریان های ورودی و خروجی نیروی انسانی کشور از نیازمندی های اصلی سیاستگذاران این حوزه است.

اهداف و سیاست‌های رصدخانه

• پایش وضعیت گروه‌های هدف و دیدگاه‌های آن‌ها ( اجرای پیمایش درگروههای هدف مختلف مانند فارغ التحصیلان دانشگاهی، کارآفرینان و نخبگان)

• رصد گزارش های بین المللی به منظور پایش وضعیت ایران در شاخص های مختلف مهاجرتی و در قیاس با سایر کشورها

• رصد برنامه ها وسیاست های سایر کشورها جهت الگوگیری و همچنین بررسی تاثیرآنها بر مهاجران ایرانی (وضعیت پیوستگی مهاجرات ایرانی در کشورهای مقصد)

• ارزیابی اثرات و خروجی های برنامه ها و سیاست ها مهاجرتی موجود ایران
• تهیه خلاصه های سیاستی در بازه های منظم

روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده

رصدخانه سیاستی مهاجرت بسته به نیاز پژوهشی از ابزارهای مختلفی طراحی پیمایش‌ها در سطوح لازم (دانشگاهی، شهری، ملی) و با مخاطبین مختلف یا گروه‌های کانونی استفاده می‌کند.

بدیهی است اجرای پیمایش های ملی در قالب طرح های مجزا با نیروی انسانی وهزینه اختصاصی و در حوزه های مرتبط، با هماهنگی معاونت انجام خواهد شد.

کارفرما

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

سال آغاز و پایان پروژه

۱۳۹۷-۱۳۹۸

همکاران

دکتر بهرام صلواتی، فهیمه بهزادی، داوود عیوضلو، انسیه شجاعی، مهدیه عباس زاده

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع