تأسیس مرکز نوآوری و فناوری در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو

/تأسیس مرکز نوآوری و فناوری در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو
Print

منطقه آزاد ماکو دارای مزیت‌های نسبی بالقوه در زنجیره‌های ارزش لجستیک و حمل‌ونقل، کشاورزی صنعتی، تولید محصولات دامی، گردشگری، محصولات کشاورزی و دست‌یافته‌ها است. یکی از راه‌های اصلی تبدیل این مزیت‌های بالقوه به مزیت‌های بالفعل، ایجاد تغییرات ساختاری نوآورانه و فناورانه در آنان است. با این حال، در منطقه آزاد ماکو به دلیل کمبود قابلیت‌های فناورانه و نوآورانه، عملاً شرکتی که بتواند در حوزه‌های اولویت‌دار منطقه عملکرد مطلوبی داشته باشد شکل نگرفته است. لذا در چنین شرایطی و به‌طورکلی در مناطق کمتر توسعه یافته که مباحث مربوط به فناوری و نوآوری کمتر رسوخ پیدا کرده و کسب‌وکارهای نوپا دانش‌بنیان به‌خوبی شکل نگرفته‌اند و از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند، تشکیل نهادی به‌منظور حمایت و پرورش این کسب‌وکارها لازم و ضروری است. ازاین‌رو مرکز نوآوری و فناوری ماکو، در پی تأکیدات سازمان منطقه آزاد ماکو و با طراحی و برنامه‌ریزی اندیشکده توسعه منطقه آزاد ماکو در سال ۹۷ تأسیس شد. این مرکز به ارائه خدمات مختلف آموزشی، مالی، بازاریابی و حقوقی و … اقدام می‌نماید. مرکز نوآوری و فناوری ماکو سه کارکرد اصلی دارد، این کارکردها در شکل نمایش داده شده‌اند.

مهم‌ترین اهداف تأسیس مرکز نوآوری و فناوری منطقه آزاد ماکو

  • تکمیل حلقه‌های گم‌شده تبدیل اقتصاد منطقه به یک اقتصاد نوآور و دانش‌بنیان
  • حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان و تسهیل انتقال فناوری در منطقه
  • حل مسائل و مشکلات زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار منطقه به‌صورت فناورانه و نوآورانه
  • تسهیل در راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار صاحبان ایده، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در چارچوب  زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار منطقه
  • تربیت و توانمندسازی نیروهای بومی جهت توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان