بررسی وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در کشور به‌منظور تحقق بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

امیرعلی کریمی
پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف

علی ملکی
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

اسماعیل عبدی
پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مقاله حاضر، به بررسی و ارزیابی بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. دو موضوع کلی اقتصاد دانش‌بنیان و نظام ملی نوآوری، بخش اصلی بند مذکور را دربر می‌گیرند. بااین‌حال به سبب درهم‌تنیدگی مفاهیم اقتصاد دانش‌بنیان و نظام ملی نوآوری، در این تحقیق این دو مفهوم مهم به‌صورت یکپارچه مورد بررسی قرار گرفتند و مجموعاً ۸ دسته شاخص ورودی و ۲ دسته شاخص خروجی برای ارزیابی اقتصاد دانش‌بنیان و نظام ملی نوآوری در کشور مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که وضعیت کشور در دسته شاخص‌های آموزش عالی، منابع انسانی و خلق دانش نسبتاً مناسب و در دسته شاخص‌های آموزش‌وپرورش، منابع مالی، زیرساخت‌ها، محیط نهادی، اقتصاد کلان، حکمرانی و دستاوردهای اقتصاد دانش‌بنیان با وجود پیشرفت نسبی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری است.

مشخصات مقاله

فصلنامه علمی- پژوهشی

سیاست‌های راهبردی و کلان

در دست چاپ

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع