بررسی تعاریف کارآفرینی اجتماعی و بحث پیرامون خلأهای برخی تعاریف با هدف تبیین این مفهوم

سید رضا طبیب‌زاده ۱

۱دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف؛ tabibzade_sr@gsme.sharif.ir

چکیده

کارآفرینی اجتماعی، مفهومی نسبتا جدید است که حدود سه دهه قبل در ادبیات علمی جهان مطرح شد. تعاریف متعددی برای کارآفرینی اجتماعی مطرح شده استو کارآفرینی اجتماعی همچون کارآفرینی، که بیش از سه قرن از معرفی آن در محافل علمی می‌گذرد، تعریفی واحد و مشخص ندارد. به‌رغم آنکه تعاریف کارآفرینی اجتماعی نقاط اشتراکی دارند، در برخی موارد، اختلاف‌های بسیاری میان آن‌ها مشاهده می‌شود. تقریبا در همه تعارف، کارآفرینی اجتماعی ماموریتی اجتماعی و فراتر از کسب سود و منافع شخصی دارد. موضوعی که در هیچ‌یک از تعاریف به‌آن توجه نشده است، شناسایی مشکلات اجتماعی و راهکارهای برطرف کردن آن‌ها به نظام فکری و ارزشی فرد کارآفرین اجتماعی وابسته است. در این مقاله بخشی از تعاریف کارآفرینی اجتماعی ارائه و بررسی شده‌اند و سعی شده است مفهوم کارآفرینی اجتماعی تبیین شود.

مشخصات مقاله

فصلنامه علمی- ترویجی

سیاست‌نامه علم و فناوری

دوره ۵، شماره ۳، بهار ۱۳۹۴

موضوع:

ارزیابی نوآوری و شاخص های آن

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع