بررسی تعاریف کارآفرینی اجتماعی و بحث پیرامون خلأهای برخی تعاریف با هدف تبیین این مفهوم

سید رضا طبیب‌زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

کارآفرینی اجتماعی، مفهومی نسبتا جدید است که حدود سه دهه قبل در ادبیات علمی جهان مطرح شد. تعاریف متعددی برای کارآفرینی اجتماعی مطرح شده است و کارآفرینی اجتماعی همچون کارآفرینی، که بیش از سه قرن از معرفی آن در محافل علمی می‌گذرد، تعریفی واحد و مشخص ندارد. به‌رغم آنکه تعاریف کارآفرینی اجتماعی نقاط اشتراکی دارند، در برخی موارد، اختلاف‌های بسیاری میان آن‌ها مشاهده می‌شود. تقریبا در همه تعارف، کارآفرینی اجتماعی ماموریتی اجتماعی و فراتر از کسب سود و منافع شخصی دارد. موضوعی که در هیچ‌یک از تعاریف به‌آن توجه نشده است، شناسایی مشکلات اجتماعی و راهکارهای برطرف کردن آن‌ها به نظام فکری و ارزشی فرد کارآفرین اجتماعی وابسته است. در این مقاله بخشی از تعاریف کارآفرینی اجتماعی ارائه و بررسی شده‌اند و سعی شده است مفهوم کارآفرینی اجتماعی تبیین شود.

مشخصات مقاله

فصلنامه علمی- ترویجی

سیاست‌نامه علم و فناوری

دوره ۵، شماره ۳، بهار ۱۳۹۴

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع