بررسی ابعاد حقوقی انتشار ویروس کرونا

نویسنده: نادر خمسه ای

نادر خمسه ای-خبرگزاری موج؛ شیوع بیماری کرونا در جهان موجب طرح مباحث جدیدی شده است که هر یک در حوزه خود بدیع، بی نظیر و قابل تامل است. صرف نظر از ابعاد پزشکی و بهداشتی قضیه که به موضوعاتی از قبیل چگونگی تشخیص، جلوگیری و درمان فردی و عمومی بر می گردد یا مسائل اقتصادی، امنیتی و نظامی در ابعاد داخلی و بین المللی، که چگونه این بیماری در طرح مباحث و معضلات آن دخیل بوده؛ یکی از جهات بحث برانگیز آن، جنبه حقوقی اوضاع مستحدثه است که اتفاقا در تمامی حوزه های پزشکی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، اجتماعی و حتی فرهنگی را در ابعاد داخلی و بین المللی متاثر می سازد و می تواند منشا ادعاهایی در هر یک از زمینه های فوق گردد.

شیوع بیماری، اگرچه ناشی از یک ویروس است و ممکن است مداوای واحدی هم داشته باشد؛ ولی ابعاد حقوقی آن چنان گسترده است که به جرات می توان گفت از مصادیق عبارت مشهور “لا تعد و لا تحصی” است و راه حل واحد حقوقی هم برای آن متصور نیست و نمی توان ارائه کرد.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع