بحران کرونا: نوآوری و مزیت رقابتی کسب وکارها

نویسنده: دکتر طیبه نیک رفتار ، دکتر بابک ضیاء

کارآفرینی از عوامل اصلی نوآوری و رقابت در بین بنگاه ها در صحنه ملی و بین المللی اقتصاد به حساب می آید. امروز ویروس کرونا با سرعتی بسیار مرزهای صنعتی را طی می کند و همه صنایع را در جهان تحت تاثیر قرار خواهد داد. موضوعی که در اینجا مطرح است این که اثرات مثبت و منفی این حادثه بر کسب وکارهای ایران چیست؟ و وضعیت صنایع ما از نظر رقابت پذیری و کارآفرینی به کجا خواهد رفت. نوشتار پیش رو به دنبال پاسخ به سه سوال است:

(۱)وضعیت رقابت پذیری و نوآوری کسب وکارها قبل از شیوع ویروس کرونا در ایران به چه صورت بوده است؟ (۲) با شیوع ویروس کرونا وضعیت نوآوری و کسب مزیت رقابتی صنایع وکسب وکارها به چه صورت خواهد بود؟ (۳) چه راهکارهایی برای پاسخ به بحران کرونا و رقابت پذیر شدن و نوآوری کسب وکارها پیشنهاد می گردد؟

بر مبنای گزارش رقابت پذیری جهانی که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است. ایران در رتبه بندی رقابت پذیری نسبت به سال گذشته ۱۰ رتبه تنزل داشته است. یکی از این رتبه بندی ها پویایی کسب وکارها است که ۳۳ رتبه تنزل داشته است. در نوشتار پیش رو وضعیت رقابت پذیری صنایع بعد از انتشار ویروس کرونا با توجه به مدل رقابت پذیری الماس پورتر تحلیل شده است که در این مدل بحران کرونا جز عوامل پیش بینی نشده درنظرگرفته شده است. نتیجه گزارش نشان می دهد که وضعیت الماس پورتر با شیوع ویروس کرونا در کشور تغییر پیدا خواهد کرد. برای اینکه صنایع و کسب و کارها در این وضعیت بتوانند مزیت رقابتی کسب کنند و پایدار بمانند و حتی نوآوری هایی داشته باشند پیشنهادهایی در سطح خرد و کلان به صورت کلی ارائه شده است. پیشنهاد می گردد که وضعیت این الماس به صورت تخصصی در هر صنعت خاص بررسی گردد و پیشنهادهای کاربردی تری ارائه شود.

تاریخ انتشار اولیه: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۶ مهر ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع