ایجاد دفتر نمایندگی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در اتاق اصفهان

//ایجاد دفتر نمایندگی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در اتاق اصفهان

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن ارائه پیشنهاد ایجاد دفتر نمایندگی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: از آنجا که زاینده رود به عنوان تنها رودخانه دایمی فلات مرکزی ایران است، با ایجاد این مرکز می‌توان از تفکرات و فعالیت های جزیره‌ای در حوزه آب جلوگیری کرد و با ایجاد یک مرکز واحد و تجمیع تحقیقات به نتایج مطلوب دست یافت.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع