اپیدمی کرونا و ریسک تامین مالی شهرداری
چارچوبی برای سیاستگذاری شهری

ویروس کرونا ،جدای از گرفتن جان انسانها، در کشورهای مختلف اقتصاد جهانی از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه تا قلب اروپا و آمریکا و استرالیا و آفریقا را درگیر خود کرده است. امروز اقتصاد بسیاری از کشورها به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار گرفته است. هم اکنون با کاهش تقاضا به خصوص در اقتصاد چین، قیمت نفت به شدت کاهش یافته و هر بشکه نفت به زیر ۵۵دلار سقوط کرده است. برخی تحلیل گران معتقدند در صورت تداوم این شرایط احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت حتی تا ۳۵دلار نیز وجود دارد. شوک همه گیری این ویروس ابتدا غول اقتصاد جهانی یعنی چین را به زانو درآورد. در حال حاضر بسیاری کارخانجات در کشور چین به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدهاند. گردشگری که یک دهم کل اقتصاد چین را تشکیل میدهد، با افت سنگین مواجه شده و با تداوم این روند به نظر میرسد میلیاردها دلار به اقتصاد چین خسارت وارد شود. برآوردهای اولیه نشان می دهد، تنها در ۲ماهه ابتدایی سال جاری میلادی حدود ۱۸۵میلیارد دلار به اقتصاد چین خسارت وارد شده است.

ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ دنیا در سه ماهه پایانی ۲۵۱۹پس از از بین رفتن تأثیر افزایش مالیات فروش و یک توفان قدرتمند ۱.۱درصد کوچک تر شد. این بزرگترین رکود نسبت به سه ماهه قبل از آن از سال ۲۵۱۴تا حالا بود.

هنگ کنگ هم وارد رکود شده و سنگاپور هم به زودی همین سرنوشت را پیدا می کند. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه پایانی ۲۵۱۹در اندونزی به پایینترین حد طی سه سال گذشته رسیده و مالزی کمترین تولید ناخالص داخلی را طی یک دهه گذشته داشت. آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا هم درست قبل از شیوع ویروس کرونا به خاطر کاهش فعالیت کارخانه های این کشور وارد رکود شده بود. شاخص حساسیت اقتصادی در آلمان در ماه فوریه به شدت پایین آمده است که نشان دهنده ترس از ضربه خوردن اقتصاد جهان از ویروس کرونا است.

تاریخ انتشار اولیه: اسفند ۱۳۹۸
تاریخ رصد: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع