انتشار ماهنامه مطالعات دولت

//انتشار ماهنامه مطالعات دولت

به توفیق الهی، طی سه سال گذشته کارگروه اصلاح نظام اداری اندیشکده حکمرانی شریف در حوزه مطالعات دولت و بخش عمومی در بسیاری از زمینه­ ها پیشرو بوده است و در پیشبرد مباحث این حوزه در کشور نقشی محوری ایفا کرده است. از ابتدای سال ۱۳۹۹ که بحران کرونا بر ­دشواری­ های اقتصادی کشور افزوده و نیاز به اصلاح نظام اداری و کارآمدسازی دولت و بخش عمومی بیش از پیش آشکار شده است، گروه نظام اصلاح نظام اداری بر دامنه فعالیت­ ها و مطالعات خود افزوده است و با تغییر نام خود به گروه مطالعات دولت و بخش عمومی دامنه گسترده ­تری از مسائل و چالش ها را دنبال می کند. همراستای با این تحولات، این گروه قصد دارد از طریق ماهنامه مطالعات دولت آخرین نتایج مطالعات و فعالیت­ های خود را به طور منظم به اطلاع سیاستگذاران، پژوهشگران و فعالان این حوزه برساند. رصد فعالیت­ ها و پژوهش­ های مرتبط با نظام اداری در داخل و خارج از کشور، طرح و معرفی مباحث و دیدگاه ­های نوین و ارائه تحلیل­ های کارشناسانه در حوزه مسائل اداری دولت و بخش عمومی از اهداف دیگر این ماهنامه است. امیدواریم در کنار مخاطبین ماهنامه بتوانیم گام ­های موثری در جهت ارتقای دانش کاربردی و توسعه راه حل برای مسائل نظام اداری در کشور برداریم.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع