الگوی پیشنهادی برای جهش تولید در سال ۱۳۹۹

بررسی تجربه چین نشان می‌دهد می‌توان با رفع موانع اصلی تشکیل و فعالیت «بنگاه‌های کوچک و متوسط مردمی» در سطح کشور از طریق یک الگو و برنامه‌ریزی هوشمندانه، زمینه نقش آفرینی این بنگاه‌ها در تولید محصولات مختلف را به صورت گسترده فراهم آورد و جهش تولید را رقم زد.

مقاومتی نیوز/ رهبر انقلاب سال ۱۳۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری کردند. ایشان در تفاوت رونق تولید و جهش تولید به این مهم اشاره فرمودند که رونق به این معناست که تولید حرکت کند، اما جهش چندین برابر رونق و به این معناست که یک اتفاق ویژه رقم بخورد؛ به گونه ای که مردم آن را حس کنند.

اقدامات جهشی در اقتصاد تفاوتی قابل توجه به کارهای روتین و روزمره دارد. جهش یعنی کارهایی باید انجام شود که در مدت کوتاه، تحول ایجاد کند. بررسی ها حاکی از آن است که با توجه به ظرفیت های خالی و مغفول اقتصاد ایران، جهش تولید شدنی و امکانپذیر بوده و تنها لازمه اش اراده مسئولین است.

باورهای غلط مانع جهش تولید

اولین قدم برای جهش تولید این است که باورهای غلط کنار گذاشته شود. یک باور غلط این است که با پول و وام می‌شود به تولید رونق داد. در سال جهش تولید، احتمالا چنین اقداماتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد چرا که تسهیلات دهی، راحت ترین اقدام برای مسئولین بوده و گزارش کار آن نیز قابل توجه است.

اما تجربه طرح های «خوداشتغالی»، «اشتغال ضربتی» و «بنگاه های زودبازده» در دولت های قبل و تسهیلات حمایت از تولید سال های اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نشان می دهد پول و وام صرفا یک مُسکّن است؛ که نه باعث رونق واقعی تولید می شود نه اشتغال پایدار ایجاد می کند و صد البته جهش تولید هم نمی تواند بیافریند.

پیش نیاز جهش تولید

نکته مهم دیگر این است که اقداماتی مثل کاهش بازدهی فعالیت های موازی تولید از جمله دریافت مالیات از بخش غیرمولد اقتصاد، یا اقدامات عمومی مثل بهبود فضای کسب و کار، پیش نیاز جهش تولید است.

این اقدامات البته مهم است و باید با سرعت بیشتر در سال جهش تولید انجام شود؛ اما جهش تولید نیاز به اقدامات خاص و ویژه خود دارد.

تاریخ انتشار اولیه: ۶ فروردین ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع