اقدامات دولت ها و کارفرمایان زیر ذره بین اتحادیه های کارگری

هفتمین گزارش «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی» توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. در این گزارش ارزیابی اتحادیه‌های کارگری از اقدامات دولت‌های جهان در مقابله با عوارض کرونا در رابطه با نیروی کار ارائه شده است. همچنین در بخش دیگری از گزارش، به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه در همراهی دولت‌ها برای مواجهه با عوارض اجتماعی و اقتصادی کرونا پرداخته شده است.

اقدامات دولت‌ها و کارفرمایان زیر ذره‌بین اتحادیه‌های کارگری

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، برای بررسی چگونگی متأثر شدن کارگران از همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، پرسش‌نامه‌ای را برای ۱۱۶ اتحادیه مختلف در ۹۴ کشور ارسال کرده است که وضعیت کارگران این کشورها را در هفته سوم فروردین نشان می‌دهد. خلاصه‌ای از نتایج این پرسش‌نامه‌ها در جداول صفحات ۱ و ۳ قابل مشاهده است.

گرچه تعداد زیاد مرگ‌میر نشان می‌دهد که بحران کرونا کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا را به شدت تحت تاثیر قرار داده، پایین بودن شاخص محدودسازی حقوق کارگران گویای متشکل بودن این بخش از نیروی کار و قدرت چانه‌زنی بالای آن‌هاست.

در کشورهایی مانند عربستان، هند و ترکیه، از طرفی، شدت بالای فاصله‌گذاری اجتماعی باعث رکود اقتصادی و تعطیلی کسب‌وکارها شده‌است، و از طرف دیگر بالا بودن شاخص محدودسازی حقوق کارگران، نشان‌دهنده عدم وجود اجتماعات کارگری و قدرت پایین چانه‌زنی است.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع