اقتصاد  در پایان سال ۱۳۹۹ در چه وضعی است؟

نویسنده: پویا ناظران

اقتصاد کشور در سال ۹۹ به کدوم سمت میره؟

برای پاسخ به این سوال باید امراض اقتصادی کشور رو بشناسیم، تا بعد ببینیم در سال ۹۹ چه تغییری برشون محتمله. با چنان شناختی، می‌تونیم سمت و سوی اقتصاد کشور رو تحلیل کنیم.

تو این پست، سه تا از ریشه‌ای ترین امراض اقتصاد رو بررسی می‌کنیم، بعد نگاه می‌کنیم ببینیم در سال ۹۹، چه انتظاری از نحوه مواجه سیاستگذار با این امراض میشه داشت. سپس مرور کوتاهی هم بر برخی مولفه‌های بیرونی اقتصاد خواهیم داشت.

در انتها، به ارزیابی از سناریوهای محتمل در سال ۹۹ می‌رسیم.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع