اقتصاد دانش بنیان: بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه‌ی اقتصادی

مولفان: ندا علم‌الهدی، منصور خلیلی‌عراقی، میثم امیری، ابراهیم سوزنچی، سعیدحسین رفیعی، علیرضا شاه‌میرزایی، علی ملکی، محمود متوسلی، سیدرضا سلامی، روح‌الله ابوجعفری، علی رستمیان، فرشاد مومنی، علی نیکونسبتی، فرهاد رهبر، علی نصیری‌اقدم، مجید میرزایی‌قزاامن

تاریخ انتشار اولیه: ۱۳۹۵
تاریخ رصد: ۴ آبان ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع