از هوشمندی تا هوشیاری تصمیم‌گیری؛ درآمدی بر تحول در الگوی حکمروایی

//از هوشمندی تا هوشیاری تصمیم‌گیری؛ درآمدی بر تحول در الگوی حکمروایی

پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

سخنرانی علمی با موضوع:

از هوشمندی تا هوشیاری تصمیم‌گیری؛ درآمدی بر تحول در الگوی حکمروایی

سخنران:

دکتر مهدی فاتح راد

چکیده:

علم، فناوری و نوآوری(نفع) کانون تحول، پیشرفت و توسعه فردی-اجتماعی در سطوح ملی و بین‌المللی است و “نفع”، خود در تغییر و تحول روزافزون است. اشراف بر این تحول و هدایت آن، ضرورت حائز اولویت برای سیاست‌گذاری و مدیریت نفع است. فن‌کاوی، دانش-مهارتی است که محققان، سیاست‌گذاران و مدیران را در تصمیم‌گیری هوشمندانه توسعه نفع یاری می‌کند. اما این تنها یک بعد تصمیم‌گیری(پود) است زیرا سیاست‌ها وقوانین، بنیادگذار و راهبر تحولات نفع هستند. منظومه سیاست‌ها و قوانین(تار)، ظرفیت تصمیم‌گیری جامع، عمیق و آینده‌نگرانه را فراهم می‌کند. منظومه نهایی، تار در پود است که تصمیم‌گیری را هوشیارانه می‌کند. این ترکیب، با توجه به معیارهای مرتبط، درآمدی است بر الگوی تحول حکمروایی که فراتر از سبک‌های مرسوم حکمرانی قرار می‌گیرد و ایجاد تمدنی جدید را بنیان می‌گذارد.

زمان برگزاری : یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵ تا ۱۸

ظرفیت ثبت نام محدود است.

تماس جهت اطلاعات بیشتر: ۶۶۰۶۵۱۳۹ داخلی ۱۱۵

نشانی محل برگزاری: خیابان آزادی، خیابان حبیب‌اللهی، خیابان قاسمی، کوچه تیموری، بن بست گوهر، پلاک ۲، سالن کنفرانس پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

نحوه ثبت نام رایگان از طریق:

https://t.me/stpolicy/630

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع